ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 2 Δεκεμβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 472/2016 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημερομηνία15 Ιουλιου 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  472/2016   [ΑΔΑ: 6ΞΠΕΩΛΦ-ΦΩΧ]

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ

 

Παρόντες Δημ. Σύμβουλοι: Τριάντα τέσσερις [34] επί συνόλου σαράντα πέντε [45]

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των Εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ Αγιάσου με την ευκαιρία των θρησκευτικών εορτών α)της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και β) της Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου (Εννιάμερα). (Σχετ: Η αριθ. 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α] ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ σύμφωνα με την αριθ. 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, Κανονισμό Λειτουργίας των δύο εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ. Αγιάσου Δήμου Λέσβου με την ευκαιρία των εξής θρησκευτικών εορτών:

α) της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον Δεκαπενταύγουστο και

β) της Απόδοσης Κοιμήσεως Υπεραγίας Θεοτόκου (Εννιάμερα).

 ο οποίος καθ' όλο το περιεχόμενό του έχει ως εξής:

 

Οι δύο εμποροπανηγύρεις της Δ.Κ. Αγιάσου διοργανώνονται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στην Αγιάσο κατά τα χρονικά διαστήματα:

α) από 11 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου και

β) από 19 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου εκάστου έτους, αντίστοιχα,

με αριθμό προς μίσθωση θέσεων, βάσει τοπογραφικού διαγράμματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου:

-Δεκατέσσερις (14) θέσεις της Σειράς Α που ορίζονται από το Δημοτικό Πάρκο μέχρι το οικόπεδο Τοπαλή και

-Είκοσι (20)  θέσεις της Σειράς Β που ορίζονται από την οικία Χατζηπλή έως τη Λαογραφική Συλλογή Στρ.Τζίνη,

και με πωλούμενα είδη:

Είδη προικός

Είδη ένδυσης

Είδη υπόδησης

Αξεσουάρ (τσάντες-ζώνες κλπ)

Είδη δώρων, χειροτεχνήματα, μπιζού, κοσμήματα

Είδη Λαϊκής Τέχνης

Είδη Οικιακής Χρήσης

Εργαλεία, μηχανήματα, ηλεκτρονικά είδη κλπ

Ζαχαρώδη είδη, αναψυκτικά κλπ

Ξηροί καρποί, είδη διατροφής, ποπ κορν

Αγροτικά προϊόντα, ντόπια οπωροκηπευτικά

Παιχνίδια

Εκκλησιαστικά Είδη

Αγιογραφίες.

Χορήγηση Άδειας Συμμετοχής- Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Δικαίωμα συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών έχουν οι κάτοχοι σχετικών αδειών, οι οποίες χορηγούνται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τη συμμετοχή στις δύο εμποροπανηγύρεις της Δ.Κ. Αγιάσου απαιτείται η χορήγηση ειδικών αδειών συμμετοχής μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μίας για κάθε εμποροπανήγυρη, η ισχύς των οποίων θα είναι έως πέντε (5) ημέρες, ήτοι κατά το χρονικό διάστημα:

α) από 11 Αυγούστου έως 15 Αυγούστου και

β) από 19 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου εκάστου έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Δήμο Λέσβου κατά το χρονικό διάστημα που θα οριστεί μετά τη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης.

Οι άδειες συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις χορηγούνται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν του τέλους χρήσης, και είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.).

Για τη χορήγηση από Δήμους της ειδικής άδειας συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις, προκύπτει ότι δεν απαιτείται υποβολή φορολογικής η/και ασφαλιστικής ενημερότητας (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).

Κατά συνέπεια, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν:

1. Αίτηση, στην οποία δηλώνουν τον ακριβή αριθμό των θέσεων που επιθυμούν και αναφέρουν τα προσωπικά τους στοιχεία ήτοι: ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, όνομα πατρός, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένου διαβατηρίου για αλλοδαπούς, Δ/νση Κατοικίας, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., Δ/νση ασκούμενης δραστηριότητας, την ακριβή θέση του χώρου, τα προς πώληση είδη, καθώς και τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.

2. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης άσκησης επιτηδεύματος και βεβαίωση ταμειακής μηχανής,

3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

4.  Βεβαίωση περί μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα) από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου (Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ. )
5.  Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως α) αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές
6. Βεβαίωση περί εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.),

7. Επιπλέον, για τους αλλοδαπούς, φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής που θα βρίσκεται εν ισχύ και που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Μετά την έγκριση της αίτησης και πριν την παραλαβή της άδειας να προσκομίζουν απόδειξη πληρωμής του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία των συγκεκριμένων ειδών που αιτούνται στο Δήμο για να δραστηριοποιηθούν και να διαθέσουν, αλλά η άσκηση της δραστηριότητας τους εξαρτάται από την κατά περίπτωση ειδική άδεια του Δήμου. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015). Συνεπώς, δεν απαιτείται οι δικαιούχοι να έχουν απαραίτητα άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τη χορήγηση σε αυτούς των αδειών συμμετοχής τους σε εμποροπανηγύρεις.

Οι άδειες συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη εκδίδονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπορεύονται διάφορα είδη και ενδεικτικά: α) σε επαγγελματίες εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα  δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) σε κατόχους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές, γ) σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών και σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας, δ) σε κατόχους άδειας άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου, ε) σε λοιπούς.

          Για τις άδειες συμμετοχής που χορηγούνται στις υπαίθριες αγορές (εμποροπανηγύρεις, κ.λ.π. Κυριακάτικες αγορές), δεν επιτρέπεται αυτές να χορηγούνται μόνο σε κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός εάν ο εν λόγω περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας των καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, στόχοι κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π. ), όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και 16 του v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α). (Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011).

Υποχρεώσεις

Οι πωλητές εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση και τα τετραγωνικά μέτρα που τους παραχωρήθηκαν από τον Δήμο και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία εν γένει των εμποροπανήγυρεων, καθώς και την ελεύθερη διέλευση των πεζών. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες πωλητές των εμποροπανηγύρεων, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η δραστηριότητα στους χώρους των εμποροπανηγύρεων ελλείψει της σχετικής άδειας και η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων.

Η έκδοση και η παραλαβή από τους ενδιαφερόμενους των σχετικών αδειών του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή τους στον χώρο διεξαγωγής των εμποροπανηγύρεων παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας τους. Κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τους ενδιαφερόμενους των σχετικών αδειών ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη των αδειών θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Οι εγκαταστάσεις πώλησης των εμπορευμάτων θα είναι πρόχειρες κατασκευές πάγκοι, οι οποίες θα τοποθετούνται με επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη των συμμετεχόντων και θα απομακρύνονται πάλι από τους ίδιους υπό την επίβλεψη του Δήμου. Η εγκατάσταση των πάγκων θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κλπ για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

Όλοι οι συμμετέχοντες πωλητές-εκθέτες οφείλουν:

Να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση και την πολιτισμένη ατμόσφαιρα

Να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς

Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής διατηρώντας σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων

Να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους

Να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις των κανονισμών Κοινοχρήστων Χώρων και Καθαριότητας του Δήμου

Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδειά τους Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των εμποροπανηγύρεων να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της Δ/νσης Καθαριότητας και να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της

Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης.

Θα ζητηθεί η συνδρομή και παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια των εμποροπανηγύρεων, της Αστυνομίας, της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

 

Β] ΕΓΚΡΙΝΕΙ σύμφωνα με την αριθ. 98/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υπ' αριθμ. 2 και 32 /2016 αποφάσεις του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγιάσου:

Τη σύσταση μίας τοπικής Τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Αγιάσου κ. Προκόπιο Δ. Τσαμπλάκο, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Αγιάσου κ. Μιχαήλ Π. Ευαγγελινό και την Δημοτική υπάλληλο της Δ.Κ. Αγιάσου κ. Ταξιαρχούλα Π. Μανώλη με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1.Την παραλαβή των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των αδειών συμμετοχής

2.Την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης χορήγησης των αδειών συμμετοχής,

3.Την έκδοση των αδειών συμμετοχής,

4.Την τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο,

5.Την εγκατάσταση των δικαιούχων και την τήρηση των όρων των αδειών συμμετοχής,

6.Την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν και την έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων,

7.Την εν γένει διαχείριση των εμποροπανηγύρεων.

 

  Γ] ΟΡΙΖΕΙ ως τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου το ισχύον βάσει της αριθμ. 207/2013 [ΑΔΑ: ΒΛΩΔΩΛΦ-ΨΘΒ]  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που για τη ΔΕ. Αγιάσου έχει ως εξής:

              ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ

(Δ.Κ.  ή Τ.Κ.)                                                                       

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

(ΕΤΗΣΙΟ /TM)

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

(ΕΤΗΣΙΟ)

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

 

Δ.Κ. ΑΓΙΑΣΟΥ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, Π. ΤΖΑΝΝΕΤΗ, ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ:                         15

ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓΟΡΑΣ:                                   9

ΣΑΠΟΥΝΑΔΕΛΛΗ, 28ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1944, ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                        6          

15

«Για τη δημοτική ενότητα Αγιάσου, για τη μεγάλη εμποροπανήγυρη του δεκαπενταύγουστου,  ποσό  15,00 ανά τετραγωνικό μέτρο για τους τέως δημότες Αγιάσου και  20,00 ανά τετρ. μέτρο για τους λοιπούς δικαιούχους».

 

Μετά την έγκριση της σχετικής κανονιστικής απόφασης λειτουργίας των ως άνω εμποροπανηγύρεων της Δ.Κ. Αγιάσου και κατόπιν ανακοίνωσης του Δήμου, θα δοθεί προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, ώστε εμπρόθεσμα πρώτον, να ληφθεί η απόφαση χορήγησης των αδειών συμμετοχής από το Δημοτικό Συμβούλιο, και δεύτερον, να διεκπεραιωθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και ενέργειες για τη διεξαγωγή των εμποροπανηγύρεων.

 

Η απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ 24/9-20.10.1958.

 

                                                    Μυτιλήνη 13/7/2016

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                 

Συμβουλίου Λέσβου

Γεώργιος Ε. Ψάνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε