ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 11 Απριλιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

28 Ιουλιου 2016

                                                                              ΑΔΑ: 67Λ77ΛΩ-ΠΙΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Μυτιλήνη, 27/07/2016  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                           Αρ. Πρωτ.:  38687/3884

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ             

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ανδρομέδας 15,  Μυτιλήνη 81100

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΕΟ ΛΕΣΒΟΥ

 

-----------------

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την Αρ. Πρωτ. 38686/3883/27-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΓΜ57ΛΩ-ΛΝΖ) Πρόσκλησή του, προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Πρόχειρο Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 58.961,71 χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 68.985,20 συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 17%, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας, εγκατάστασης και αναβάθμισης εξοπλισμού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και Μηχανογραφικού Συστήματος στο Τμήμα ΚΤΕΟ της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της προμήθειας.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 02/09/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πρωινή, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων  της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15, 3ος όροφος στη Μυτιλήνη.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας, Ανδρομέδας 15, Μυτιλήνη, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, (ήτοι Πέμπτη - 01/09/2016) ταχυδρομικώς, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου σε σφραγισμένο φάκελο έως την 13η μεσημβρινή.

Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2016,  στον Φορέα 0390, ΚΑΕ 1729.0001 με το ποσό των 35.832,40  [η με α/α 345/01-04-2016 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων της Υ.Δ.Ε. Λέσβου (αριθμός ημερ. Εγγραφής:343/10-03-2016) και με  Αρ. Πρωτ.16400/1712/01-04-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με  ΑΔΑ: Ω3197ΛΩ-ΨΒΗ] και στον Φορέα 0072, ΚΑΕ 1723.0001 με το ποσό των 33.152,80 [η με α/α 344/01-04-2016 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων της Υ.Δ.Ε. Λέσβου (αριθμός ημερ. Εγγραφής:344/10-03-2016) και με  Αρ. Πρωτ. 16399/1711/01-04-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με  ΑΔΑ: ΨΗΖΡ7ΛΩ-2ΗΓ].

Η Διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά στο site www.pvaigaiou.gov.gr και συγκεκριμένα στη θέση <<Διαγωνισμοί>>, καθώς και στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr.

Η δαπάνη της δημοσιεύσεως σε τοπική εφημερίδα βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2251353612 κα Σαντζηλιώτου Βασιλική.

 

 

                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

                                                 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε