ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 4 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018

Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης

8 Σεπτεμβριου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Μυτιλήνη 07/09/2018

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ               Αρ.Πρωτ.: 594

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ                                                     

Οδός: Πεσμαζόγλου 1- Τ.Κ. 81100                          

Τηλ.: 22510-55600 Φαξ : 22510-20679                  

 

Θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθαριστή/ίστριας».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Σχολική Επιτροπή Δ΄θμιας Εκπ/σης Δήμου Λέσβου πρόκειται να προσλάβει καθαριστή/καθαρίστρια για τη σχολική χρονιά 2018-2019 για το ΓΕΛ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ι. Δικαιολογητικά:

-Αίτηση (χειρόγραφη),

-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,

-Σε περίπτωση αλλοδαπού/ής, άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα και άδεια εργασίας (σε φωτοαντίγραφα θεωρημένα για το ακριβές αυτών από δημόσια αρχή),

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου/υποψήφιας ότι δεν έχει καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινος/η ή φυγόδικος/η για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου το αργότερο έως την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης (σε περίπτωση επιλογής του/της),

-Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας,

-Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

-Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017 (τελευταίο),

-Για τους υποψηφίους/υποψήφιες που είναι πολύτεκνοι, βεβαίωση ιδιότητας πολυτέκνου από τον αρμόδιο φορέα,

-Για τους υποψηφίους που είναι διαζευγμένοι και γονείς ανήλικων τέκνων, των οποίων έχουν την επιμέλεια, δικαστική απόφαση που βεβαιώνει το γεγονός αυτό, 

-Για τους υποψηφίους/υποψήφιες που είναι γονείς τέκνων με αναπηρία 67% και άνω ή που έχουν σύζυγο με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής που βεβαιώνει την αναπηρία αυτή και βρίσκεται σε ισχύ,  

-Επίσημο έγγραφο που να φαίνεται ο ΑΜΚΑ, ο ΑΜ ασφαλιζομένου στο ΙΚΑ (εφόσον υπάρχει) και αντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς ή εφόσον δεν υπάρχει, σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα.

Όλα τα παραπάνω θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο Α4 στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λέσβου (εντός γηπέδου Μυτιλήνης) από την ημέρα της δημοσίευσης στον τοπικό τύπο μέχρι και την Παρασκευή 14/09/2018 από τις 10:00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ.

Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στο παραπάνω σχολείο και να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

ΙΙ. Βαθμολογούμενα Κριτήρια Υποψηφίων:

1. Χρόνος Ανεργίας

ΜΗΝΕΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

275

350

425

500

575

650

725

800

2. Τρίτεκνος-Πολύτεκνος ή Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας

ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ

3

4

5

6

7

ΜΟΝΑΔΕΣ

150

200

250

300

350

3. Ανήλικα Τέκνα

ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ

1

2

ΜΟΝΑΔΕΣ

30

60

4. Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ

1

2

3

4

5

....

ΜΟΝΑΔΕΣ

50

100

150

200

250

 

   5. Υποψήφιος που είναι γονέας με τέκνο/α με αναπηρία άνω του 67% ή που έχει σύζυγο με αναπηρία άνω του 67%

ΑΡΙΘΜ. ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠ. ΑΝΩ 67%

1

2

3

4

5

ΜΟΝΑΔΕΣ

100

200

300

400

500

6. Οικονομικά Κριτήρια

Συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα έτους 2017:

-από 0 έως 500 ............ 500 μόρια,

-από 501 έως 1.000 .......400 μόρια,

-από 1.001 έως 5.000 ......300 μόρια,

-από 5.001 έως 10.000 .....100 μόρια,

-από 10.001 έως 15.000 ....50 μόρια,

-από 15.001 και πάνω .......  0 μόρια,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ  Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε