ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 23 Σεπτεμβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Ημερομηνία23 Ιουλιου 2019

 

ΑΔΑ: Ω2ΙΙ6-ΧΒΡ

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

 

Έχοντας υπόψη:

α. Τα άρθρα 1, 5, 6, 8, 10, 11 και 25 του ν. 3187/2003 (Φ.Ε.Κ. 233, τεύχος Α΄), «Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)», όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3413/2005 (ΦΕΚ Α΄ 278) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)» και ν.3883/10 (ΦΕΚ Α' 167) όπως ισχύει σήμερα.

β. Την υπ' αριθμ. Φ.300/17α/5593/Σ.420α/16.1.2004 (ΦΕΚ Β' 50) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Σύσταση των Τομέων κάθε ΑΣΕΙ, Καθορισμός των Γνωστικών τους Αντικειμένων και η Κατανομή των Εργαστηρίων σε αυτά».

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.400/4/80286/Σ.70/16.2.2004 (ΦΕΚ Β' 347) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Προγραμματισμός Προκήρυξη Θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)».

δ. Την υπ' αριθμ. 81945/26.6.2006 (Φ.Ε.Κ. 1262, τεύχος Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και Εκτέλεσης Αποφάσεων του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ)».

ε. Το άρθρο 29 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ Α' 130, τεύχος Α΄), «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Ρύθμιση Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και Φορέων Εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες Διατάξεις».

στ. Την υπ' αριθμ. 6/23.5.2007, απόφαση του Συμβουλίου Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΣΑΑΣΕ) με θέμα «Διδακτικό Προσωπικό ΑΣΕΙ (Κάλυψη ΣΣΕ σε Διδακτικό Προσωπικό)».

ζ. Τις υπ' αριθ. Φ. 3378/11/362600 ΥΑ (ΦΕΚ Γ΄/527/05.06.2008), Φ. 3378/13/362602 ΥΑ (ΦΕΚ Γ΄/527/05.06.2008), και Φ. 3378/9/362598 ΥΑ (ΦΕΚ Γ΄/527/05.06.2008), για την έγκριση των προκηρύξεων θέσεων μελών ΔΕΠ της ΣΣΕ.

η. Το άρθρο 88 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α' 167), «Τροποποίηση Διατάξεων του ν.3187/2003 (ΦΕΚ Α' 233) Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)».

θ. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προκηρύξεις εξελίξεις μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων».

ι. Την υπ' αριθμ. Φ.330/157993/Σ.2636 (ΦΕΚ Β΄/879/18.05.2011) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ».

ια. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα (ΦΕΚ Β' 4085/18 Σεπ 2018).

ιβ. Το υπ' αριθμ.6/17 Οκτ. 2018 πρακτικό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΕΣ) της Στρατιωτική Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).

ιγ. Το υπ΄αριθμ. Φ.391/49/19821/Σ.3969/06 Νοε 2018 έγγραφο της Στρατιωτική Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).

ιδ. Το υπ' αριθμ. Φ.391/50/20097/Σ.4053/14 Δεκ 2018 έγγραφο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).

ιε. Τη σχετική αίτηση εξέλιξης του ενδιαφερόμενου Αναπληρωτή Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή,

ιστ. Το επιπλέον μηνιαίο κόστος της εξέλιξης του καθηγητή στην επόμενη βαθμίδα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 437,04 και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις της ομάδας ΚΑΕ 0250 του Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

ιζ. Το υπ' αριθμ. Φ391/06/1280714/Σ.691 (ΦΕΚ Γ' 414/22-3-19) έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και διόρθωση του (ΦΕΚ Γ' 915/31-5-19)

προκηρύσσουμε:

1. Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), λόγω εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:

Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού.

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά».

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

α. Βιογραφικό σημείωμα (εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή).

β. Επικυρωμένα αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής να είναι αναγνωσμένοι από την αρμόδια αρχή (ΔΟΑΤΑΠ) και οποιοδήποτε ξενόγλωσσο δικαιολογητικό έγγραφο να συνοδεύεται από επίσημη σχετική μετάφραση.

γ. Πλήρες αναλυτικό υπόμνημα, για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή).

δ. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου, για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

ε. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

3. Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, διευκρινίζονται τα εξής:

α. Τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναφορά, υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

β. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο όλων των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και τις επιστημονικές εργασίες, τα οποία υποβάλλονται σε αριθμό αντίστοιχο των μελών της Εκλεκτορικής Επιτροπής, καθώς και των μελών της Αξιολογικής Επιτροπής.

γ. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 2δ και 2ε πρέπει να κατατεθούν από τους υποψήφιους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

4. Η καταφατική ή αρνητική δήλωση, που αντικατέστησε το αντίγραφο του ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης θα αναζητηθεί, αυτεπαγγέλτως, από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία πριν τον διορισμό τους, πιστοποιητικό τύπου Α΄ της αρμόδιας στρατολογικής Υπηρεσίας.

6. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.

7. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν υφίσταται στρατιωτική θητεία.

8. Οι ανωτέρω πολίτες, πλην Ελλήνων, οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

9. Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΣΕ ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, μέχρι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία,

Λεωφόρος Βάρης Κορωπίου, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902.

10. Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

11. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

12. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210 890 4217, 210 890 4257, 210 890 4258 και

στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία22 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία22 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία22 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία22 Σεπτεμβριου 2023
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • Μπροστά Π. Χριστόφας

  Διαφήμιση
  Στρατής Βερβενιώτης
  Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
  Δ. Μυτιλήνης
  Για έναν δήμο
  που να σέβεται και να υπηρετεί
  τους συνδημότες μας

  Νεα Δράση -Νέος Δήμος Π. Κουφέλος

  Διαφήμιση
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
  Υποψήφιος σύμβουλος
  ΔΕ Μυτιλήνης
  Για μια πόλη ανθρώπινη
  ποιοτική & καθαρή
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • Νεα Δράση -Νέος Δήμος- Π. Κουφέλος

  Διαφήμιση
  Κατσαβέλλης Παναγιώτης
  Με συμπολίτες μας που είναι έτοιμοι
  να προσφέρουν. Επειδή έχουν
  την γνώση και την δύναμη. Επειδή θέλουν
  γνωρίζουν και μπορούν

  ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065
 • Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε