ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 19 Φεβρουαριου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Κατακρημνίστηκαν οι βάσεις

28 Αυγουστου 2019
Στα τμήματα του Παν. Αιγαίου
Οι βάσεις στα 15 από τα 18 τμήματα του Πανεπιστημίου του νησιωτικού συμπλέγματος του Αιγαίου, είναι κάτω των 10 χιλ. μορίων, με κάποια μόλις να ξεπερνούν τα 5.000. Αρνητικό στοιχείο για το μέλλον του Πανεπιστημίου μας, που δεδομένης της αδυναμίας απορρόφησης άλλου πανεπιστημιακού ιδρύματος, βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση.
Ελεύθερη πτώση στις βάσεις όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έφεραν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων, που ακολούθησαν τη μοίρα του συνόλου σχεδόν των σχολών και των τμημάτων της επαρχίας, χάνοντας ένα τεράστιο ποσοστό μορίων.  

Η πτώση των μορίων στα τμήματα του νησιωτικού Πανεπιστημιακού μας ιδρύματος, κυμαίνεται από 4,3% στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Μυτιλήνης, που διασώθηκε από την ολική κατάρρευση χάνοντας μικρό μόνο αριθμό μορίων και αγγίζει το εξωπραγματικό 47% στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Χίου, όπου η βάση της σχολής κυριολεκτικά κατακρημνίστηκε στα 5.305 μόρια από 10.005 που ήταν το 2018.

Αναλυτικότερα, στη σχολή Κοινωνικών Επιστημών της Μυτιλήνης, εκτός του Τμήματος Κοινωνιολογίας, μείωση σημειώθηκε και στη βάση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, όπου η βάση έπεσε κάτω από τα 10.000 μόρια σε ποσοστό 10,1%, καθώς και στο Τμήμα Γεωγραφίας, που έχασε μεγάλο αριθμό μορίων καταγράφοντας πτώση 29,4% σε σχέση με το 2018. Μείωση καταγράφηκε και στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, όπου η βάση διαμορφώθηκε στα 8.898 μόρια καταγράφοντας πτώση 15,3%.

Στη Σχολή Περιβάλλοντος μείωση μορίων κατέγραψαν και τα δύο τμήματα και συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος κυμαίνεται στα 7.353 μόρια με πτώση 31,4%, ενώ το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών κατέγραψε μείωση 21,9% και αγγίζει πλέον τα 8.230 μόρια.

Οι μεγαλύτερες απώλειες από όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καταγράφονται στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης της Χίου, όπου οι βάσεις των τμημάτων χάνουν τεράστιο ποσοστό της δύναμής τους. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων χάνει 47% των μορίων του, το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών το 12%, το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης χάνει το 41,2% των μορίων του και το Τμήμα Οικονομίας και Διοίκησης Τουρισμού το 42,1% των μορίων του.

Τη μοίρα των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακολουθεί και η σχολή Θετικών Επιστημών της Σάμου, με το Τμήμα Μαθηματικών να χάνει το 25,6% των μορίων του, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιακών Συστημάτων Σάμου να χάνει το 34,9 των μορίων του και το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών το 39,6% των μορίων του.

Ελάχιστα καλύτερη είναι η κατάσταση στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών της Ρόδου, όπου τα τμήματα της Σχολής, χάνουν μεν μεγάλο αριθμό μορίων, οι απώλειες, όμως, δεν είναι πιο περιορισμένες σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τμήματα. Ειδικότερα, το Παιδαγωγικό Τμήμα χάνει το 7,1% των μορίων του, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής το 9,5% και το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών το 16,2%.

Σε ελεύθερη πτώση οι βάσεις και στα ανεξάρτητα τμήματα της Σύρου και της Λήμνου, όπου το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων του γειτονικού μας νησιού, χάνει το 16,6% των μορίων του και το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Σύρου το 21,8%.

Το γεγονός ότι οι βάσεις των 15 από τα 18 συνολικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι κάτω από τα 10 χιλιάδες μόρια, θεωρείται ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη για το Πανεπιστημιακό μας ίδρυμα, ενώ σε περίπτωση που η νέα κυβέρνηση αποφασίσει να επαναφέρει τη βάση του 10 ως προϋπόθεση επιτυχίας στο Πανεπιστήμιο, πιθανόν τα επόμενα χρόνια τα Τμήματα του Πανεπιστήμιου μας, να μην έχουν πρωτοετείς φοιτητές. Τούτα σε συνδυασμό με το ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τις πρυτανικές αρχές, δεν κατάφερε να απορροφήσει κάποιο άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα, φέρνει πλέον το νησιωτικό εκπαιδευτικό μας ίδρυμα σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση, συγκριτικά με τα Πανεπιστήμια της Ηπειρωτικής Ελλάδας.   

               ΣΧΟΛΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ 2019

ΒΑΣΕΙΣ 2018

ΔΙΑΦΟΡΑ %

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 

 

Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας

9.932

11.047

-10,1

Τμήμα Γεωγραφίας

5.450

7.721

-29,4

Τμήμα Κοινωνιολογίας

11.187

11.689

-4,3

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας

8.898

10.511

-15,3

ΣΧΟΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

 

Τμήμα Περιβάλλοντος

7.353

10.713

-31,4

Τμήμα Ωκεανογραφίας& Θαλασσίων Βιοεπιστημών

8.230

10.550

-21,9

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίος

5.305

10.005

-47

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Χίος

9.753

11.080

-12

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Χίος

5.738

9.766

41,2

Τμήμα Οικον. & Διοίκησης Τουρισμού Χίος

5.925

10.242

42,1

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 

 

Τμήμα Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος)

7.501

10.088

-25,6

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Σάμος

6.160

9.467

-34,9

Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

5.148

8.525

-39,6

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδος

11.872

12.777

-7,1

Τμήμα Επιστημών της Προσ. Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Ρόδος

10.803

11.932

- 9,5

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

9.087

10.848

-16,2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων Σύρος

7.342

9.384

-21,8

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής Λήμνος

9.189

11.770

-16,6

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
18 Φεβρουαριου 2020
18 Φεβρουαριου 2020
18 Φεβρουαριου 2020
18 Φεβρουαριου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε