ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 4 Ιουνιου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Επίκαιρα

6 Μαρτιου 2020
Ευρωβαρόμετρο & νόμος για το κλίμα
Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Οι ευρωπαίοι παρουσιάζονται ευαισθητοποιημένοι με την κατάσταση του περιβάλλοντος και αυτό απεικονίζεται στις έρευνες κοινής γνώμης. Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι της Ευρώπης εκφράζουν την ανησυχία τους, καθώς και στο παρελθόν την εκδήλωναν με κάθε ευκαιρία.

Η νομοθεσία για το περιβάλλον και οι ευθύνες της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων τίθενται από τους πολίτες ως βασικές προϋποθέσεις και παράμετροι, προκειμένου να λάβει χώρα κάποια στιγμή μια σοβαρή συζήτηση για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Σύμφωνα λοιπόν, με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 94% των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους ίδιους. Επιπλέον, το 91% των πολιτών δήλωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το 83% των ερωτηθέντων.

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου, δείχνει ότι οι πολίτες επιθυμούν να γίνουν περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, και πως πιστεύουν ότι την ευθύνη θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία, οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ, καθώς και οι ίδιοι οι πολίτες.

Οι πολίτες που ερωτήθηκαν, θεωρούν ότι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι να «αλλάξουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε» και να «αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και πραγματοποιούμε τις εμπορικές μας συναλλαγές».

Η αλλαγή του κλίματος, η ατμοσφαιρική ρύπανση και τα απόβλητα, είναι τα τρία σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας.

Πάνω από τα τρία τέταρτα (78%) όσων απάντησαν πιστεύουν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινή τους ζωή και υγεία. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα πολίτες ανησυχούν για τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών που υπάρχουν στα προϊόντα καθημερινής χρήσης.

Οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να απαιτηθούν θεμελιώδεις αλλαγές. Από τις απαντήσεις που έδωσαν περισσότεροι από 27.000 ερωτηθέντες, διαπιστώνονται μεταξύ άλλων:

-Σταθερή υποστήριξη για όλα τα προτεινόμενα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των πλαστικών αποβλήτων και της δημιουργίας απορριμμάτων.

-Τα προϊόντα θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την ανακύκλωση πλαστικών.

-Η βιομηχανία και οι έμποροι λιανικής θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για μείωση των πλαστικών συσκευασιών. 

-Τα άτομα θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε τρόπους μείωσης των πλαστικών απορριμμάτων τους.

-Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν περισσότερες και καλύτερες εγκαταστάσεις συλλογής για τα πλαστικά απορρίμματα.

Η έρευνα εξέτασε επίσης, τη στάση απέναντι στη βιομηχανία ειδών ένδυσης και διαπίστωσε υψηλά επίπεδα ανησυχίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις συνθήκες εργασίας. Οι απαντήσαντες εκφράζουν την επιθυμία για είδη ένδυσης που διαρκούν περισσότερο και κατασκευάζονται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Τέλος, εκφράστηκε υποστήριξη για άλλα μέτρα, όπως επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, καλύτερη ενημέρωση και εκπαίδευση, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για συμμετοχή σε βιώσιμες δραστηριότητες και πιο αυστηρός νομοθετικός έλεγχος.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2019, στα τότε 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Στην έρευνα πήραν μέρος 27.498 άτομα περίπου, προερχόμενα από διάφορες κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες, τα οποία απάντησαν σε σχετικές συνεντεύξεις που έγιναν διά ζώσης στο σπίτι τους, στη μητρική τους γλώσσα.

Αυτή η έρευνα του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου είναι η συνέχεια που δόθηκε σε έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου τον Οκτώβριο του 2017 για το ίδιο θέμα.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η Κομισιόν υπέβαλλε πρόταση για να κατοχυρωθεί με νόμο η πολιτική δέσμευση της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, με σκοπό την προστασία του πλανήτη και του πληθυσμού του.

Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα καθορίζει τον στόχο του 2050 και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει όλη η ενωσιακή πολιτική και παρέχει προβλεψιμότητα για τις δημόσιες αρχές, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ο νόμος για το κλίμα περιλαμβάνει μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου και την ανάλογη προσαρμογή των δράσεων της Κομισιόν, με βάση τα υφιστάμενα συστήματα, όπως η διαδικασία διακυβέρνησης για τα εθνικά σχέδια των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα, οι τακτικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.

Η πρόοδος θα επανεξετάζεται ανά πενταετία, σύμφωνα με τη διαδικασία του παγκόσμιου απολογισμού βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
3 Ιουνιου 2020
3 Ιουνιου 2020
3 Ιουνιου 2020
3 Ιουνιου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε