ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 3 Μαρτιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

Δήμος Μυτιλήνης

1 Αυγουστου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 297/2020 [ΑΔΑ: 6ΓΙΣ46ΜΓΘΓ-Ο03] ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή επιχειρήσεων από δημοτικό τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την αναστολή του Β΄ σκέλους της υπ' αριθμ. 77/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΦ-Λ0Σ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, ήτοι:

Απαλλάσσονται από το τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, τα καταστήματα:

α) τουριστικών ειδών,

β) ειδών λαϊκής τέχνης,

γ) ενθυμίων και δώρων,

δ) ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία,

ε) ειδών που χρησιμοποιούνται στην θάλασσα από τους λουόμενους,

στ) ειδών «σπορ», «σκι» και «ορειβασίας»,

ζ) σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων,

η) ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Η απόφαση θα έχει διετή ισχύ και η επιβολή του τέλους θα επανεξετασθεί το καλοκαίρι του έτους 2022.

 

-----------------------------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 309/2020 [ΑΔΑ: ΩΒΧΚ46ΜΓΘΓ-84Τ] ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση τοποθέτησης κυρτού κυκλοφοριακού καθρέπτη σε κεντρική δημοτική οδό της Κοινότητας Αφάλωνα (Απόφαση 48/2020 ΕΠΖ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την τοποθέτηση καθρέφτη στην κεντρική Δημοτική οδό (μεγάλη στροφή) της Κοινότητας Αφάλωνα, για την εξυπηρέτηση των οδηγών, λόγω επικινδυνότητας.

 

-----------------------------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 310/2020 [ΑΔΑ: 62Ζ746ΜΓΘΓ-1Τ6] ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Ορισμός χώρου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων απέναντι από το κατάστημα της κας Ελευθερίου Φωτεινής, που διατηρεί επί της οδού Καραντώνη 10 στη Μυτιλήνη (Απόφαση 5/2019 ΕΠΖ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον ορισμό χώρου φορτοεκφόρτωσης απέναντι από το κατάστημα της κας Ελευθερίου Φωτεινής, επί της οδού Καραντώνη 10 στη Μυτιλήνη, ήτοι την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων) και Πρ-4α, Πρ-4γ (αρχή και τέλος ισχύος της πινακίδας) πλην οχημάτων τροφοδοσίας, στο προβλεπόμενο από το Δήμο Μυτιλήνης ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων (09:00 π.μ. έως τις 12:00 π.μ.).

 

-----------------------------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 311/2020 [ΑΔΑ: ΨΞΚ846ΜΓΘΓ-Ι6Ι] ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα  της οδού Ερμού μεταξύ της συμβολής με τις οδούς Κορνάρου και Νικομηδείας στη Μυτιλήνη (Απόφαση 59/2020 ΕΠΖ).

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ την πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Ερμού (όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα Google) μεταξύ της συμβολής της οδού Ερμού και της οδού Κορνάρου και της συμβολής της οδού Ερμού και της οδού Νικομηδείας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τηρούμενης της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών (1.50 μέτρο).

·       Η παρούσα πεζοδρόμηση έχει ισχύ έως την 30.11.2020 και από τις 21:00 (9:00μ.μ.) έως τις 05:00 (5 π.μ.)

·       Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυτιλήνης διατηρεί τη δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης σε περίπτωση ανάπτυξη μόνιμων σταθερών κατασκευών και παρεμπόδισης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/ στάσης/ στάθμευσης οχημάτων μόνιμων κατοίκων και ΑΜΕΑ.

-----------------------------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 333/2020 [ΑΔΑ: ΩΥΕ646ΜΓΘΓ-2Γ1] ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού παραλίας στις θέσεις ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ και ΠΥΡΓΙ του Δήμου Μυτιλήνης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ το ετήσιο ανά τ.μ. μισθωτικό αντάλλαγμα για απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων (όμορων) αιγιαλού παραλίας στις θέσεις ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ και ΠΥΡΓΙ του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2020, ως εξής:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΘΕΣΗ                              ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ/Τ. Μ.)

ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ                         4,00

ΠΥΡΓΙ                                     4,00

 

                                               Μυτιλήνη 31/7/2020

          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού                 

                                                              Συμβουλίου Μυτιλήνης

                                                             Δημοσθένης Χατζηγιάννης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
2 Μαρτιου 2021
2 Μαρτιου 2021
2 Μαρτιου 2021
2 Μαρτιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε