ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 27 Ιανουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Επίκαιρα

13 Οκτωβριου 2021
Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό της νιτρορύπανσης

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Το περιβάλλον ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες δέχεται πολύ ισχυρές πιέσεις από την ανθρώπινη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα την σταδιακή υποβάθμισή του, που έχει άμεσο αντίκτυπο στην ίδια την ανθρώπινη ζωή. Η μόλυνση του εδάφους από την ανεξέλεγκτη χρήση γεωργικών φαρμάκων σε ολόκληρη την ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την δραστική μείωση των θρεπτικών ουσιών, με άμεσες επιπτώσεις στην διατροφική αλυσίδα.

Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια και αυτό διότι η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και όχι τόσο επειδή η κλίμακα ευαισθησίας για το περιβάλλον σημείωσε κατακόρυφη άνοδο, με λίγα λόγια επειδή η επιβίωση θα έφτανε να είναι αδύνατη, οι χώρες της ΕΕ, η μία μετά την άλλη, αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να λάβουν δραστικά μέτρα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι.   

Στο πλαίσιο αυτό, σιγάσιγά οι κοινοτικές αποφάσεις ενσωματώνονται στις εθνικές νομοθεσίες και όλα δείχνουν ότι τουλάχιστον από πλευράς αποφάσεων, πάμε καλά. Το πρόβλημα εξακολουθεί να βρίσκεται, όμως, στο ίδιο το έδαφος, όπου παρά τις προσπάθειες, είναι σοβαρά επιβαρυμένο.

Συν του γεγονότος ότι πολλές ακόμη χώρες δεν έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της προστασίας του από την αλόγιστη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλων αντιπεριβαλλοντικών δραστηριοτήτων.

Η ενίσχυση πάντως, της βιολογικής γεωργίας είναι μια κάποια λύση, όμως κατ' ουσίαν χρειάζονται δραστικά μέτρα και όχι μόνο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, αλλά πάνω απ' όλα πρακτικής εφαρμογής τους.

Η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και η στρατηγική της ΕΕ «από το αγρόκτημα στο πιάτο» έχουν θέσει ως κοινό στόχο τη μείωση των απωλειών θρεπτικών ουσιών στο περιβάλλον κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030, με παράλληλη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους.

Η οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (στο εξής: οδηγία για τη νιτρορύπανση) αποτελεί βασική νομοθετική πράξη για την επίτευξη αυτού, καθώς και άλλων στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Η οδηγία για τη νιτρορύπανση αποτελεί επίσης, κύριο μέτρο βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ), η οποία απαιτεί να εξασφαλιστεί «καλή κατάσταση» όλων των ευρωπαϊκών επιφανειακών υδάτων -λιμνών, ποταμών, μεταβατικών και παράκτιων, καθώς και υπόγειων υδάτων- το αργότερο έως το 2027.

Σύμφωνα με την οδηγία για τη νιτρορύπανση, τα κράτη μέλη οφείλουν:

-να προσδιορίσουν τα ύδατα που υφίστανται νιτρορύπανση και τα ύδατα που ενδέχεται να την υποστούν, καθώς και να χαρακτηρίσουν ως ζώνες ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση (ΖΕΝ) τις περιοχές των οποίων τα ύδατα απορρέουν στα ύδατα αυτά, στις περιπτώσεις στις οποίες η ρύπανση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη γεωργία

-να καταρτίσουν προγράμματα δράσης με μέτρα για τη μείωση και την πρόληψη της νιτρορύπανσης, να εφαρμόσουν τα προγράμματα αυτά στις ΖΕΝ ή στο σύνολο του εδάφους τους και να ενισχύσουν τα μέτρα μόλις διαπιστωθεί ότι δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας.

Η γεωργική έκταση της ΕΕ καλύπτει περίπου το 47% της συνολικής έκτασης της ΕΕ-27 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η γεωργική παραγωγή σημείωσε αύξηση κατά 14,5% την περίοδο μεταξύ 2010 και 2019.

Εκτιμάται ότι η κτηνοτροφική παραγωγή ευθύνεται για το 81% της γεωργικής εισροής αζώτου στα υδατικά συστήματα και για το 87% των εκπομπών αμμωνίας από τη γεωργία στην ατμόσφαιρα.

Οι υψηλότερες πυκνότητες ζωικού κεφαλαίου, εκφρασμένες σε μονάδες ζωικού κεφαλαίου ανά εκτάριο, εντοπίστηκαν στις Κάτω Χώρες (3,8) με αυξητική τάση από το 2013, στη Μάλτα (2,9) με πτωτική τάση από το 2010 και στο Βέλγιο (2,8) όπου η πυκνότητα παραμένει σταθερή από το 2005.

Πάντως, ολοκληρώνοντας και για να δώσω και μία αισιόδοξη είδηση για την περιβαλλοντική πολιτική, και επειδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό, αξίζει να προσθέσω ότι πριν από λίγες ημέρες ΕΕ και Κίνα τόνισαν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι επείγει η ανάληψη άμεσης δράσης, ιδίως ενόψει της 6ης έκθεσης αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή.

Επίσης, επιβεβαιώνουν ότι ο διάλογος υψηλού επιπέδου για το περιβάλλον και το κλίμα θα συνεχίσει να αποτελεί μια καθοριστικής σημασίας πλατφόρμα επικοινωνίας ΕΕ - Κίνας με στόχο την ενίσχυση των δράσεων και της διμερούς συνεργασίας για το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η είδηση είναι κατά κάποιο τρόπο αισιόδοξη γιατί εδώ μιλάμε για τον μεγαλύτερο αν όχι από τους μεγαλύτερους- ρυπαντή του πλανήτη, την Κίνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Ιανουαριου 2023
26 Ιανουαριου 2023
26 Ιανουαριου 2023
26 Ιανουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε