ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 24 Μαιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Επίκαιρα

29 Οκτωβριου 2021
Η βιοκαλλιέργεια & τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν έδαφος

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Τα βιολογικά προϊόντα και οι βιοκαλλιέργειες κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ΕΕ. Πολλοί παραγωγοί εντάσσονται ή έχουν ήδη ενταχθεί σε ομάδες παραγωγών που καλλιεργούν και διακινούν προϊόντα με δική τους εφοδιαστική αλυσίδα, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό στους καταναλωτές υγιεινά και απαλλαγμένα από χημικά προϊόντα.

Την τελευταία δεκαετία αν και οι προσπάθειες εντάθηκαν περί τα τέλη της δεκαετίας του '90 καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες από ανεξάρτητους παραγωγούς, που συνεπικουρούμενοι από ευρωπαϊκά προγράμματα, συνεταιρίζονται σε ισότιμη βάση προκειμένου να παράγουν ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών  προϊόντα.

Στην χώρα μας, αν και ακόμη οι πρωτοβουλίες αυτές είναι περιορισμένες, καταβάλλονται πολλές προσπάθειες από ανεξάρτητους παραγωγούς που κινούνται στην κατεύθυνση της βιοκαλλιέργειας.

Οι βιοκαλλιεργητές θεωρούνται οι πρωτοπόροι της βιώσιμης  γεωργίας του μέλλοντος. Ανοίγουν δρόμους για τον οικολογικό προσανατολισμό της γεωργίας και για καινοτόμες τεχνικές παραγωγής, οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, προάγουν την κυκλικότητα και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Οι εκτάσεις βιοκαλλιέργειας στην ΕΕ

Και επειδή μιλάμε για τις προόδους που καταβάλλονται, ας δούμε τώρα και τα αριθμητικά  στοιχεία προερχόμενα από την ΕΕ:

Σύμφωνα με αυτά λοιπόν, οι εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας  έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 66% τα τελευταία 10 έτη -από 8,3 εκατομμύρια εκτάρια το 2009 σε 13,8 εκατομμύρια εκτάρια το  2019. Σήμερα αντιστοιχούν στο 8,5% της συνολικής «χρησιμοποιούμενης  γεωργικής έκτασης» της  ΕΕ.

Η εν λόγω αύξηση της  έκτασης συνοδεύεται από  σημαντική αύξηση των λιανικών πωλήσεων. Οι  λιανικές πωλήσεις έχουν  διπλασιαστεί σε αξία τα  τελευταία 10 χρόνια, από  περίπου 18 δισ. ευρώ το  2010 σε πάνω από  41 δισ. ευρώ το 2019.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας αναμένεται να ανέλθει σε ποσοστό μεταξύ 15% και 18% της γεωργικής γης έως το 2030.

Τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία είναι αρκούντως ευοίωνα και καταδεικνύουν τις πολύ θετικές προοπτικές της βιοκαλλιέργειας.

Από την άλλη πλευρά, μελέτες δείχνουν ότι η βιολογική γεωργία προσφέρει και στις γυναίκες επιχειρηματίες γεωργικών εκμεταλλεύσεων ευκολότερο σημείο εισόδου απ' ό,τι ο τομέας της συμβατικής γεωργίας. Σημαντικό στοιχείο και αυτό.

Υπάρχει, όμως, η αίσθηση ότι η βιολογική καλλιέργεια προωθείται και ενισχύεται γενικότερα. Η Κομισιόν μας ενημερώνει σχετικά ότι η ευρεία συναίνεση σχετικά με τον καίριο ρόλο της βιολογικής παραγωγής και κατανάλωσης πράγματι υπάρχει.

25% βιοκαλλιέργεια εντός ΕΕ μέχρι το 2030

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στη στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει τον στόχο για βιολογική καλλιέργεια  τουλάχιστον του 25% της γεωργικής γης της ΕΕ και για σημαντική αύξηση της  βιολογικής υδατοκαλλιέργειας έως το 2030.

Στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε  ότι η γεωργία μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές της με βιώσιμες πρακτικές, όπως οι βιολογικές καλλιέργειες.

Δαπάνες για βιολογικά προϊόντα

Αξίζει, όμως, σε αυτό το σημείο να δούμε και τα στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες για τα βιολογικά προϊόντα.  

Σύμφωνα με αυτά, ενώ κάθε Ευρωπαίος δαπανά κατά μέσο όρο περίπου 84 ευρώ ετησίως για βιολογικά προϊόντα, η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση βιολογικών προϊόντων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και κυμαίνεται από 344 έως 1 ευρώ.

Εκτός από τις διαφορές στην αγοραστική δύναμη, αυτό οφείλεται, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Κομισιόν, σε μια αγορά που ακόμη βρίσκεται σε αρχικά στάδια σε ορισμένες περιφέρειες, στην έλλειψη κατάλληλων αλυσίδων εφοδιασμού σε πολλούς τομείς και στην ανεπαρκή γνώση των καταναλωτών σχετικά με  τον λογότυπο και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής.

Πόλεις πρότυπο για τα βιολογικά προϊόντα

Ποιες είναι, όμως, οι καλές πρακτικές και τα χαρακτηριστικά παραδείγματα από τους πολίτες των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων; Αξίζει να δώσουμε βάση στα ακόλουθα στοιχεία τις πόλεις όπου οι κάτοικοί τους στηρίζουν επί του πρακτέον τα βιολογικά προϊόντα:

Η Κοπεγχάγη είναι η πρώτη πόλη όπου το 100% των προϊόντων που πωλούνται στα δημόσια κυλικεία είναι βιολογικά και προέρχονται από 25.000 εκτάρια βιολογικών καλλιεργειών κυρίως γύρω από την πόλη.

Η Βιέννη, επίσης, διαθέτει δίκτυο βιολογικών αστικών κήπων έκτασης περίπου 860 εκταρίων, το οποίο προμηθεύει δημόσια κυλικεία, κυρίως σε παιδικούς σταθμούς.

Η Ρώμη, τέλος, παρέχει περίπου 1 εκατ. βιολογικά γεύματα ημερησίως στα δημόσια κυλικεία.

Βιοπεριφέρειες

Τέλος, για να συνοψίσω, σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και προώθηση των βιολογικών προϊόντων έχουν οι αποκαλούμενες «βιοπεριφέρειες».

Η «βιοπεριφέρεια» είναι μια γεωγραφική περιοχή όπου οι γεωργοί, το κοινό, οι τουριστικές επιχειρήσεις, οι ενώσεις και οι δημόσιες αρχές συνάπτουν συμφωνία για τη βιώσιμη διαχείριση των τοπικών πόρων, η οποία βασίζεται σε αρχές και πρακτικές βιολογικής γεωργίας.

Οι «βιοπεριφέρειες» έχουν αποδειχθεί επιτυχείς όσον αφορά την ενσωμάτωση της βιολογικής γεωργίας και άλλων τοπικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της προσέλκυσης τουριστών και σε περιοχές εκτός των κυριότερων τουριστικών προορισμών.

Στόχος είναι η μεγιστοποίηση των οικονομικών και  κοινωνικοπολιτιστικών προοπτικών της περιοχής.

Κάθε «βιοπεριφέρεια» περιλαμβάνει παραμέτρους που αφορούν τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη φύση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τοπική γεωργική παραγωγή να εκτιμάται από τους καταναλωτές και, ως εκ τούτου, να αποκτά υψηλότερη αξία στην αγορά.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
24 Μαιου 2022
24 Μαιου 2022
24 Μαιου 2022
24 Μαιου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε