ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 4 Ιουνιου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Παράπλευρες απώλειες της Ελλάδας στην ΕΕ

Ημερομηνία31 Μαρτιου 2023
Οι χώρες με αδύναμο προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, σηκώνουν το βάρος της βοήθειας προς την Ουκρανία. Στις 5 από τις 11 σελίδες των συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, αναφέρονται οι συζητήσεις και αποφάσεις της ΕΕ για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά και σε άλλες σελίδες του τελικού κειμένου υπάρχουν οι επιπτώσεις από τη σύρραξη, που χρήζουν εξατομίκευσης και περαιτέρω επεξήγησης. Δεν είναι πρόθεσή μας η αναφορά στο αν η Ρωσία είναι υπόλογος ή όχι στην εισβολή αυτή, πρόθεσή μας είναι να εξηγήσουμε γιατί χώρες όπως εμείς, πληρώνουμε άσκεφτα εξαιρετικά μεγαλύτερο κόστος από το αναλογούν στην υπόθεση αυτή.

                                                       Του Γιώργου Μαρκατάτου

Αν προβεί κανείς σε ανασκόπηση των κονδυλίων που έχουν χορηγηθεί με αποφάσεις της ΕΕ κάθε φόρουμ (στις συνόδους αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, στα κάθε λογής συμβούλια και στις εκτελεστικές αποφάσεις), θα φθάσει σε δυσθεώρητα ύψη, τα οποία από κάπου πρέπει να προέλθουν.

Δεν γνωρίζω, ούτε έχω διαβάσει να εξειδικεύονται τα κάθε είδους κονδύλια και να αναλαμβάνονται εκ μέρους κρατών μελών που μάλιστα διαδραματίζουν, λόγω του όγκου και της θέσης τους. Αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές δαπάνες προέρχονται από τον κεντρικό κορβανά, δηλαδή τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Όμως, με τη συνυπευθυνότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο επταετής προϋπολογισμός έχει πλήρως κατανεμηθεί σε δράσεις και προγράμματα που δεν αφορούν τη ρωσο-ουκρανική διένεξη και άρα, η χορήγηση πόρων που ανήκουν σε αυτές τις δράσεις και προγράμματα δηλώνουν ότι ισοδυναμούν με ισόποση μείωση των πόρων αυτών.

Βασικός βραχνάς για τους επιτελείς που πρέπει να βρίσκουν και να εξοικονομούν πόρους από τις δράσεις που έχουν ήδη προαποφασιστεί σε πολλούς τομείς, όπως ο γεωργικός τομέας. Ειδικά για τον τομέα αυτόν έχουμε ήδη δημοσιεύσει σειρά σημειωμάτων που αφορούν τη μη ικανή συνθήκη να εκπληρωθούν οι επισιτιστικές ανάγκες, όχι μόνο του ευρύτερου πληθυσμού της ΕΕ, αλλά και δεκάδων άλλων χωρών, από χώρες με υστέρηση στην ανάπτυξη, μέχρι χώρες που άντεχαν να πληρώσουν για να προμηθευτούν, αλλά τους τσακίζει ένας αυξανόμενος πληθωρισμός.

Το επισιτιστικό πρόβλημα, το πρόβλημα του εμπορίου λιπασμάτων και πρώτων υλών, και όλα τα συναφή θέματα, τα έχουν ποδοπατήσει οι κυβερνώντες στις 27 χώρες. Τα προβλήματα που αρχίζουν να φαίνονται στις γύρω χώρες από την Ουκρανία με την τεράστια προμήθεια σιτηρών και άλλων δημητριακών ουκρανικής προέλευσης, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν εθνικές παραγωγές χωρών της ΕΕ, ως μη όφειλαν με βάση τις αρχές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Δεν είναι όμως, μόνο ο αγροτικός τομέας που πληρώνει τα σπασμένα των άσκεφτων επιλογών της συλλογικής ηγεσίας της ΕΕ. Είναι ίσως ο πλέον ευαίσθητος, διότι, όπως έχουμε καταγγείλει σε προηγούμενα σημειώματά μας το τελευταίο δίμηνο, παρατηρείται σταδιακή και κρυφή επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ. Περικοπές κονδυλίων αντικαθίστανται μερικώς ή ακεραίως από εθνικά κονδύλια και κανείς δεν καταλαβαίνει ότι το έγκλημα αυτό θα πληρωθεί αύριο-μεθαύριο πολλαπλά!

Αλλά υπάρχουν πολλά σημεία που εμφανίζουν επιδείνωση των οικονομικών εξελίξεων των χωρών της ΕΕ, από μείωση ή παντελή εξάλειψη εμπορικών σχέσεων, όπως είναι οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, ή άλλες σχέσεις εξειδικευμένες όπως οι δικοί μας γουναράδες της Καστοριάς.

Ας επανέλθουμε, όμως, στο αρχικό ζητούμενο: Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την Ουκρανία, στο σημείο 7 τονίζεται ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση τάσσεται πλήρως και αταλάντευτα στο πλευρό της Ουκρανίας και θα συνεχίσει να παρέχει ισχυρή πολιτική, οικονομική, στρατιωτική, χρηματοδοτική και ανθρωπιστική στήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της για όσο χρειαστεί».

Στο σημείο 8 διαβάζουμε ότι «Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τη δέσμευσή της να στηρίξει την αποκατάσταση, την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας», και στο σημείο 9 ότι «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικροτεί τη δέσμευση και τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ουκρανίας και υπογραμμίζει τη σημασία της διαδικασίας προσχώρησης της Ουκρανίας στην ΕΕ, σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπεράσματά του, κυρίως τα συμπεράσματα της 23ης-24ης Ιουνίου 2022».

Με αυτά τα δεδομένα είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε, όπως αναφέρεται και στο κείμενο των συμπερασμάτων ότι από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν διαθέσει περίπου 67 δισ. στην Ουκρανία και τον λαό της. 

Είναι κατανοητό, ότι τα χρήματα αυτά υπερβαίνουν το 1/3 του φετινού προϋπολογισμού, έστω και αν οι περικοπές που γίνονται και θα εξακολουθήσουν να γίνονται αφορούν και το φετινό και τους επερχόμενους προϋπολογισμούς!

Το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται αβίαστα από την ανωτέρω ανάλυση αφορά στο ότι τα κράτη μέλη με ασθενέστερους προϋπολογισμούς καλούνται να σηκώσουν το βάρος της κοινής επιλογής των ηγετών της ΕΕ. Μιας επιλογής που δεν προηγήθηκε καμιάς μελέτης ή έρευνας περί του πρακτέου, που δεν καταβλήθηκε καμιά προσπάθεια ανάσχεσης της Ρωσίας με κοινά αποδεκτούς όρους και σήμερα ψάχνονται όλοι τους να βρουν πού θα σταματήσει το κακό!

Σημειώνουμε, όμως, ότι το βάρος έπρεπε να έχει επιμερισθεί με κατά κάποιο τρόπο, δικαίως, και όχι μόνο να στηριχτεί σε περικοπές. Ο άξονας Παρίσι-Βερολίνο που ηγείται της προσπάθειας ας έπαιρνε και τα ρίσκα της χρηματοδότησης. Εμείς και άλλες χώρες σαν την Ελλάδα, απλά έχουν συρθεί ως πρόβατα επί σφαγή στην όλη αυτή ρωσο-ουκρανική διένεξη, ενώ έπρεπε να διατρανώσουν ότι το βάρος όφειλαν να το επιμερίσουν. Διότι πρέπει να το σημειώσω επιτέλους, δε θεωρώ ότι οι χώρες με ισχυρό προϋπολογισμό θα ήταν τόσο δυνατές αν δεν ωφελούνταν από τη σύμπραξη με τους πλέον αδύναμους προϋπολογισμούς της ΕΕ. Πληρώνουμε και παίρνουμε αυτό που μας ανήκει. Κανείς δε μας έχει δώσει ούτε ένα ευρώ που δεν μας ανήκε, το ίδιο γίνεται με όλη την ΕΕ και είναι καιρός οι κυβερνήτες που εκπροσωπούν τη χώρα μας να το διατρανώνουν στα φόρα που συμμετέχουν. Οι εκλογές είναι κοντά και η δύναμη επανέρχεται στα χέρια του λαού.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία2 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία2 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία2 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία2 Ιουνιου 2023
Διαφήμιση
Resource id #8
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο Junk News
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Διαφήμιση
  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
Διαφήμιση
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε