ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 10 Δεκεμβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 26 Μαίου 2023

Δήμος Λήμνου

Ημερομηνία26 Μαιου 2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Μύρινα  25.5.2023

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                           Αριθ. πρωτ. 7073

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ      

Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών - παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής

Ο Δήμαρχος του Δήμου Λήμνου

Έχοντας υπόψη:

·                     Τις αριθ.  88/2023 και 94/2023  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

·                     Το αριθ. πρωτ. 46853 ΑΠΑ/25.5.2023 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου

Προκηρύσσει

δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών - παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής, στις παρακάτω θέσεις:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

1.           Παραλία Αυλώνα: 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης  3.250,00  (500τμ χ 6,50/τμ)

2.           Παραλία Αυλώνα: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00

3.           Παραλία Αυλώνα: 300τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 2.600,00

4.           Παραλία Αυλώνα: 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.950,00 (300τμ χ 6,5/τμ)

5.           Παραλία Ρηχά Νερά: 50τμ για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.200,00

6.           Παραλία Καρβουνόλακας Κάσπακα: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00

7.           Παραλία Καρβουνόλακας Κάσπακα: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.000,00 (200τμ Χ 5/τμ)

8.           Παραλία Θάνους (θέση 1): 400τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 3.200,00 (400τμ Χ 8/τμ)

9.           Παραλία Θάνους (θέση 2): 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 4.000,00 (500τμ Χ 8/τμ)

10.        Παραλία Θάνους (θέση 3): 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 2.400,00 (300τμ χ 8/τμ)

11.        Παραλία Στρόβιλος: 15 τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00

12.        Παραλία Ρωμέικος : 90τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 720,00 (90τμ Χ 8/τμ)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ

1.           Παραλία Σαρπιόσκαλας: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00.

2.           Παραλία Εβγάτη: 500τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 3.250,00 (500τμ χ 6,50/τμ)

3.           Παραλία Εβγάτη: 50τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 975,00

4.           Παραλία Εβγάτη: 40τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 260,00 (40τμ χ 6,5/τμ)

5.           Παραλία Αγία Βαρβάρα (ΑΜΔΕΣ): 15 τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00 (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)

6.           Παραλία Αγία Βαρβάρα (ΑΜΔΕΣ): 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.500,00 (300τμ Χ 5/τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ

1.           Παραλία Γομάτι: 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1500,00 (300τμ χ 5/τμ)

2.           Παραλία Γομάτι: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00

3.           Παραλία Μπουρνιά: Δύο σημεία, 150τμ έκαστο, για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 975,00 (150τμ Χ 6,5/τμ)

4.           Παραλία Μπουρνιά: Δύο σημεία 15τμ έκαστο για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00

5.           Παραλία Μπουρνιά: 300τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 2.600,00

6.           Παραλία Άγιος Ερμόλαος: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.000,00 (200τμ χ 5/τμ)

7.           Παραλία Άγιος Ερμόλαος: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00

8.           Παραλία Φαλακρά, Κοινότητα Ατσικής: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00  (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

1.           Παραλία Μεγάλο Φαναράκι: 350τμ για την τοποθέτηση  ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 2.275,00 (350τμ Χ 6,5/τμ)

2.           Παραλία Μεγάλο Φαναράκι: 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00

3.           Παραλία Κέρους: τέσσερις (4) θέσεις για την τοποθέτηση θαλασσίων  μέσων αναψυχής, όπως παρακάτω:

     α. μία θέση 350τμ (ΘΕΣΗ 1) με τιμή εκκίνησης 2.925,00

     β. μία θέση 200τμ  (ΘΕΣΗ 2) με τιμή εκκίνησης 1.950,00

     γ. μία θέση 500τμ  (ΘΕΣΗ 3) με τιμή εκκίνησης 3.900,00

     δ. μία θέση 200τμ (ΘΕΣΗ 4)- ΝΕΑ ΘΕΣΗ με τιμή εκκίνησης 1.950,00

4.           Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων ΘΕΣΗ 1 με τιμή εκκίνησης 1.300,00 (200τμ Χ 6,5/τμ)

5.           Παραλία Κέρους: μια (1) θέση 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων ΘΕΣΗ 2 με τιμή εκκίνησης 1.300,00 (200τμ Χ 6,50/τμ)

6.           Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 100τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων ΘΕΣΗ 3 με τιμή εκκίνησης 650,00 (100τμ Χ 6,50/τμ)

7.           Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 150τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων ΘΕΣΗ 4 με τιμή εκκίνησης 975,00 (150τμ Χ 6,50/τμ)

8.           Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων -ΘΕΣΗ 5 με τιμή εκκίνησης 1.950,00 (300τμ Χ 6,50/τμ)

9.           Παραλία Κέρους: επτά (7) θέσεις 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00

10.        Παραλία Σαράβαρι: 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής -ΘΕΣΗ 1 με τιμή εκκίνησης 750,00

11.        Παραλία Σαράβαρι: 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής  -ΘΕΣΗ 2 με τιμή εκκίνησης 750,00

12.        Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων ΘΕΣΗ 1 με τιμή εκκίνησης 1.300,00 (200τμ Χ 6,50/τμ)

13.        Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων ΘΕΣΗ 2 με τιμή εκκίνησης 1.300,00 (200τμ Χ 6,50/τμ)

14.        Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 300τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων ΘΕΣΗ 3 με τιμή εκκίνησης 1.950,00 (300τμ Χ 6,50/τμ)

15.        Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς: 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων ΘΕΣΗ 4 με τιμή εκκίνησης 1.300,00 (200τμ Χ 6,5/τμ)

16.        Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς, δύο (2) θέσεις, χώρο εκτάσεως 15τμ εκάστη, για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας ΘΕΣΕΙΣ 1-2 με τιμή εκκίνησης 650,00

17.        Παραλία Ζεματάς, Κοινότητας Παναγιάς, μία (1) θέση 50τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 975,00

18.        Παραλία Άγιος Στέφανος, Κοινότητας Πλάκας: 200τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.000,00 (200τμ Χ 5/τμ)

19.        Παραλία Αμνιού (Κοντοπούλι): 100τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 500,00 (100τμ Χ 5/τμ)

20.        Παραλία Αμνιού (Κοντοπούλι): 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00 

21.        Παραλία Λύχνων: 250τμ για την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.750,00

22.        Παραλία Λύχνων: 15τμ για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 500,00 

23.        Παραλία Λύχνων: 100τμ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 500,00 (100τμ Χ 5/τμ)

24.        Παραλία Αγίας Τριάδας Κοινότητας Καμινίων: 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.950,00

25.        Παραλία Αγίας Τριάδας Κοινότητας Καμινίων: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.300,00 (200τμ Χ 6,5/τμ)

26.        Παραλία Αμμοληψία: 80τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 900,00

27.        Παραλία Αγία Μαρίνα Κοινότητας Φυσίνης: 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.500,00

28.        Παραλία Μποστανιές, Kοινότητα Παναγιάς: 200τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.500,00

29.        Παραλία Μποστανιές, Kοινότητας Παναγιάς: 150τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 750,00 (150τμ Χ 5/τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ)

30.        Παραλία Χαβούλι Kοινότητας Μούδρου: 200τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.300,00 (200τμ Χ 6,5/τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ 1 )

31.        Παραλία Χαβούλι Kοινότητας Μούδρου: 15 τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας 650,00 (ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ 1)

32.         Παραλία Χαβούλι  κοινότητας Μούδρου: 15 τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής (θέση 1) με τιμή εκκίνησης 747,50 (ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ 1)

33.        Παραλία Χαβούλι, Kοινότητας Μούδρου: 100τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 1.300,00 (ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ 2)

34.        Παραλία Μεγάλο Φαναράκι, Kοινότητας Μούδρου: 250τμ (θέση 2) για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων με τιμή εκκίνησης 1.625,00 (250τμ Χ 6,50 /τμ) (ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ 2)

35.        Παραλία Μεγάλο Φαναράκι, Kοινότητας Μούδρου: 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας με τιμή εκκίνησης 650,00 (ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΘΕΣΗ 2)

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτίριο, στην πλατεία Υψιπύλης στη Μύρινα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στις 7 Ιουνίου του 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 έως 14:00. Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13 Ιουνίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 11:00.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2025.

Στην Δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί οφειλέτες προς τον Δήμο Λήμνου και όσοι δεν προσκομίσουν ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού ίσο με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. (άρθρο 10 της διακήρυξης). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να κατατεθούν και στο ταμείο του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr  και στο τηλέφωνο 2254350031 (πληροφ: Μ. Κλωνάρη).

                                                                       Ο Δήμαρχος

                                                             Δημήτριος Μαρινάκης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία8 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία8 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία8 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία8 Δεκεμβριου 2023
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε