ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 26 Σεπτεμβριου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Έργα από τη ΔΕΥΑΛ

31 Ιανουαριου 2015
Σε 11 Δημοτικές Ενότητες της Λέσβου

Σε 11 Δημοτικές Ενότητες της Λέσβου


Έργα από τη ΔΕΥΑΛ


Στο πλαίσιο των δράσεων, των αποκαταστάσεων φθορών και της σωστής λειτουργίας των υδρευτικών δικτύων σε όλη την έκταση της δικαιοδοσίας της ΔΕΥΑΛ, προγραμματίζεται σειρά έργων σε 11 Δημοτικές Ενότητες της Λέσβου και συγκεκριμένα σε Ερεσό, Καλλονή, Πέτρα, Μήθυμνα, Αγ. Παρασκευή, Πολιχνίτο, Γέρα, Αγιάσο, Πλωμάρι, Μανταμάδο και Λ. Θερμής.

Γενικότερα έχει προβλεφθεί η προμήθεια και τοποθέτηση 15.000 υδρομετρητών, η προμήθεια και αλλαγή 8 υποβρύχιων αντλιών γεωμετρήσεων και ακαθάρτων, προμήθεια και τοποθέτηση 50 χλωριοστήρων σε αντλιοστάσιο και δεξαμενές, προμήθεια και εγκαταστάσεις συστημάτων τηλεπικοινωνίας και ηλεκτροβανών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται:


Στη Δ.Ε. ΕΡΕΣΟΥ

Αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτ. δικτύου υψηλής πίεσης από Μονή Περιβολής προς Άντισσα

 

Τοποθέτηση αντλίας στη δεξαμενή Κάτεργα Ερεσού και χλωριοτήρα

 

Στεγανοποίηση- επισκευή δεξαμενής στη Λιώτα

 

Γεώτρηση δίκτυο και αντλιοστάσιο στη Βατούσα

 

Αντλία στη γεώτρηση Χιδήρων και σύνδεσή της με δεξαμενή

 

Έργα υδρομάστευσης και επισκευής αγωγού ύδρευσης από Φανερωμένη και αντλιοστάσιο γεώτρησης Επάνω Κάμπος Σιγρίου

 

Υδρομάστευση και τμήμα αγωγού πηγών Πέντε Αγίων Πτερούντας

 

Καλλιέργεια πηγών Αγ. Κωνσταντίνου Μαλιόντας Μεσοτόπου

 

Αντικατάσταση αγωγού στη περιοχή Χλιαρά Ερεσού

 

Περιφράξεις 11 δεξαμενών και ασφάλεια με εγκατάσταση τηλεπικοινωνίας με τα αντλιοστάσια

Στη ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Εξωτερικό δίκτυο από γεώτρηση Μύλου σε δεξαμενή Άγρας και αντλιοστάσιο

 

Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικού δικτύου από γεώτρηση Μάλαθρα στα Παράκοιλα και αντλιοστάσιο

 

Αντλιοστάσιο στην υδρευτική γεώτρηση Κεραμίου Σκάλας

 

Σύνδεση νέας δεξαμενής Καλλονής στο δίκτυο

 

Αντικατάσταση ειδικών τεμαχίων και τμήματος 50μ δικτύου αμιάντου αντλιοστασίου κάμπου Ανεμώτιας και τοποθέτηση χλωριοτήρα

 

Σύνδεση δεξαμενής στο δίκτυο Αρίσβης υδρόμετρα

 

Χλωριοτήρας και υδρόμετρα στα Δάφια

 

Επισκευή διαρροής στη βάση δεξαμενής Καλλονής στον Πετσοφά

 

Εγκατάσταση PLC στο αντλιοστάσιο λυμάτων Καλλονής

 

Αντλιοστάσιο και δίκτυο σύνδεσης νέας γεώτρησης Σκαλοχωρίου στη δεξαμενή

 

Επισκευή τμήματος και φρεατίων δικτύου αποχέτευσης στο Σκαλοχώρι

 

Τοποθέτηση τηλεπικοινωνίας με δεξαμενή στη γεώτρηση Αγ. Δημητρίου Φίλιας και αλλαγή βανοστασίων

 

Αντλία στη γεώτρηση Μαντράκια Άγρας.

Στη Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ

Αντικατάσταση εξωτ. δικτύου ύδρευσης Στύψης από πηγές Υψηλομετώπου

 

Αντλιοστάσιο και σύνδεση γεώτρησης Δεξαμενής Στύψης

 

Σύνδεση και αντλιοστάσιο γεώτρησης Καλιώργια στο δίκτυο Σκουτάρου- Ανάξου

 

Αποκατάσταση υδρομάστευσης πηγών Λιγώνα -Πέτρας και αντλιοστάσιο

 

Αποκατάσταση εξωτ. δικτύου και διαρροών και Καλλιέργεια πηγών Βαφειού (bypass)

 

Επισκευή δεξαμενής και δικτύου πηγών Υψηλομετώπου από ζημιές πλημμυρών

 

Εγκατάσταση νέου αγωγού από πηγές Χαμάμ 2 Σκουτάρου

Στη Δ.Ε. ΜΗΘΥΜΝΑΣ

Αποκατάσταση καλλιέργειας πηγών Καλής Καρδιάς και Λαγούς και τμήματος δικτύου Μήθυμνας

 

Επισκευή τμήματος αγωγού από γεώτρηση Αντρίκου στη Μήθυμνα

 

Καλλιέργεια πηγών Αργένου και αποκατάσταση αγωγού προς δεξαμενή

Στη Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αντλία και αντικατάσταση τμήματος εξωτ. δικτύου γεώτρησης Κουρουμπίλι Αγ. Παρασκευής

 

Σύνδεση γεώτρησης στρατοπέδου στο δίκτυο

 

Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας γεώτρησης στη δεξαμενή Μέσων και σύνδεση με παλαιό δίκτυο

 

Καλλιέργεια πηγών, αντλιοστάσιο και σύνδεση δικτύου στη νέα δεξαμενή Νάπης

Στη Δ.Ε. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

Ανακατασκευή εξωτ. Δικτύου ύδρευσης Βρίσας & Βατερών από πηγές Σταυρού

 

Κατασκευή αντλιοστασίου και δικτύου σύνδεσης γεώτρησης με συλλεκτήριο πηγών Βουλέλια Πολιχνίτου

 

Γεώτρηση δίκτυο και αντλιοστάσιο Καυκάρας Λισβορίου

 

Αντλιοστάσιο και σύνδεση γεώτρησης στο δίκτυο Βασιλικών

 

Αντλιοστάσιο και σύνδεση γεώτρησης Μοναστηράκι στο δίκτυο Πολιχνίτου

 

Καλλιέργεια πηγών στα Βασιλικά

 

Στεγανοποίηση δεξαμενής Βατερών και Βρίσας

Στη Δ.Ε. ΓΕΡΑΣ

Αντικατάσταση γεώτρησης, αντλιοστάσιο και δίκτυο σύνδεσης στο σχολείο Παπάδου

 

Αποκατάσταση εξωτερ. Δικτύου Δρόμας Σκοπέλου

 

Σύνδεση δίκτυο με κρουνό στο πάρκο Παπάδου

 

Εγκατάσταση τηλεπικοινωνίας αντλιοστασίων με δεξαμενή Μεσαγρού και Σκοπέλου

 

Μόνωση δεξαμενών Μεσαγρού -Πλακάδου

 

Σύνδεση γεωτρήσεων Χ''Καμάτσου και Γαβάνα με δίκτυο στη δεξαμενή Παπάδου

 

Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης από Σκόπελο προς ΣΜΑ

 

Αντικατάσταση τμήματος παλαιού δικτύου Περάματος επί παραλιακής οδού και επέκταση δικτύου Πατωμένης

 

Αντλία στη γεώτρηση Μεσαγρού

 

Πηγές και επισκευή δικτύου στον Παλαιόκηπο

Στη Δ.Ε. ΑΓΙΑΣΟΥ

Εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης αντλιοστασίων και δεξαμενών Τσίγκου και Αντρίων με δεξαμενή Σταυρί και Σανατορίου στην Αγιάσο

 

Επισκευή παλαιού αγωγού ύδρευσης στο Σταυρί Αγιάσου

 

Συνδέσεις αποχέτευσης από παλαιό υπόνομο στο νέο δίκτυο

Στη Δ.Ε. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης πηγών Ρόγιας Πλαγιάς

 

Σύνδεση δικτύου διυλιστηρίου φράγματος Σεδούντα στη δεξαμενή Πλωμαρίου και λειτουργία αυτού

 

Αντικατάσταση γεώτρησης, αντλιοστάσιο και σύνδεση περιοχής Αγ. Ισιδώρου

 

Αντλιοστάσιο στο Δίκτυο στο ΤΕΛ Πλωμαρίου και νέο δίκτυο υψηλής ζώνης στον Ταρσανά Πλωμαρίου

 

Αντλιοστάσιο και σύνδεση γεώτρησης στο δίκτυο Μεγαλοχωρίου, αλλαγή δυο αντλιών στις Σπίθες και αποκατάσταση υδρομάστευσης και δικτύου πηγών Σελαντά & Καραγάτσι

 

Αντλιοστάσιο και σύνδεση γεώτρησης Ακρασίου

 

Αλλαγές βανών στα βανοστάσια Πλωμαρίου και ηλεκτροδότηση γεώτρησης Σεδούντα 3

 

Τοποθέτηση φίλτρων στερεών στα δυο αντλιοστάσια Τρύγονα

 

Καθαρισμός γεώτρησης και αντλιοστάσιο στη Δρότα Ακρασίου

Στη Δ.Ε. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ

Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης προς Σχολείο Κάπης

 

Εγκατάσταση δικτύου από γεώτρηση προς παραλιακή ζώνη οικισμού Τσόνια

 

Στεγανοποίηση δεξαμενών οικισμού Λεπετύμνου και Πελόπης

 

Αλλαγή βανοστασίων στον Μανταμάδο

 

Αντλιοστάσιο και σύνδεση γεώτρησης Καμπέλι στη δεξαμενή Μανταμάδου

 

Καλλιέργεια πηγών Κάπης στην Πελόπη

 

Αντλιοστάσιο & σύνδεση γεώτρησης Χαλίκας στο δίκτυο Αγ. Στεφάνου Μανταμάδου

 

Αντικατάσταση γεώτρησης Φλυγέλια Κλειούς

Στη Δ.Ε.

Λ. ΘΕΡΜΗΣ

Εγκατάσταση 2 αντλιών πιέσεων στο κομβολόγιο Θερμής για παροχέτευση νερού αγωγού συνδέσμου προς Θερμή & Μιστεγνά- Ν. Κυδωνίες

 

Αντλιοστάσιο και δίκτυο σύνδεσης νέας γεώτρησης Αγ. Φανουρίου Ν. Κυδωνιών


ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
23 Σεπτεμβριου 2022
23 Σεπτεμβριου 2022
23 Σεπτεμβριου 2022
23 Σεπτεμβριου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε