ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 28 Μαιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Ζητείται εξωστρέφεια

6 Φεβρουαριου 2015
Για αποτελεσματική πολιτική
Αναγκαίο η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας να συστήσει ειδική επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής που να επεξεργαστεί θέσεις τις οποίες να προωθεί τόσο στα εσωτερικά θεσμικά όργανα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Περιφερειακή Αρχή οφείλει να πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, που να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και τον τρόπο υλοποίησης της, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο, θεσμούς, ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, ταυτόχρονα μέσα και έξω από τη περιφέρεια.

Του Γιάννη Σπιλάνη*

 

Διαβάζοντας το πρόσφατο ηλεκτρονικό δελτίο τύπου που παρέλαβα από την Διάσκεψη των Παράκτιων και Περιφερειακών Περιοχών της Ευρωπαικής Ενωσης (CPMR),συνειδητοποίησα για μια ακόμη φορά την εσωστρέφεια της δικής μας πολιτικής ατζέντας τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Θέματα όπως:

-η βελτίωση της προσπελασιμότητας

-η κλιματική αλλαγή, η γαλάζια ανάπτυξη,

- η μετανάστευση

-η αλλαγή στον τρόπο κατανομής των κοινοτικών πόρων με ενσωμάτωση και άλλων δεικτών πέρα από το ΑΕΠ όπως η νησιωτικότητα

και η αντιμετώπιση τους μέσα από επεξεργασία θέσεων και κατάθεση προτάσεων πολιτικής δεν φαίνεται να αποτελούν σε βάθος το εγχώριο πολιτικό σύστημα και ειδικά τη περιφερειακή αυτοδιοίκηση ακόμη και όταν τα φαινόμενα αυτά παίρνουν διαστάσεις καταστροφής όπως έχει συμβεί με τη πρόσφατη θεομηνία. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τους ευρωπαίους ομολόγους μας που αναζητούν με συστηματικό μέσα από διεθνείς συναντήσεις και συνεργασίες να βρουν τους προσφορότερους τρόπους αντιμετώπισης τους, εδώ περιοριζόμαστε σε «εξορκισμούς» των προβλημάτων και φωνές εναντίον όσους μας επιβουλεύονται.

 

Διαβάζοντας τα κείμενα αυτά θυμήθηκα τις προσπάθειες που έκαναν τις δεκαετίες το 80 και του 90 οι τότε Δήμαρχοι Χίου Μπουμπάρης, Ερμούπολης Πιταούλης, Ρόδου Καραγιάννης και Ανωγείων Κλάδος για να παρακολουθήσουν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις με πολύ λιγότερα μέσα εξημερωνόμενοι έγκαιρα για ότι σχεδιάζονταν στην Ευρώπη. Με τις παρεμβάσεις τους σε διεθνείς διασκέψεις είτε αποτρέποντας αρνητικές εξελίξεις για τα συμφέροντα της χώρας μας και των νησιών ειδικότερα, είτε βρίσκοντας τρόπους για να επωφεληθούν τα νησιά μας από αυτές, πετύχαιναν θεσμικές ρυθμίσεις και χρηματοδοτήσεις άγνωστες τότε σε πολλούς τοπικούς άρχοντες που έριχναν το βάρος τους στις "εσωτερικές πολιτικές σχέσεις".

 

Σταχυολογώντας μερικά θέματα που από τότε μέχρι σήμερα απασχολούν τα νησιά και δεν λύνονται γιατί ενώ οι λύσεις είναι ευρωπαϊκές ή και εθνικές μέσα από μια ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική, λανθασμένα αναζητούνται ad hoc λύσεις μέσα από προσωπικές παρεμβάσεις:

- η απελευθέρωση του ανταγωνισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών δεν έλυσε το πρόβλημα προσπελασιμότητας (συχνότητα, τιμές, ποιότητα υπηρεσιών) παρά μόνο σε λίγα νησιά, αφού στη πλειοψηφία των νησιών δεν υφίσταται ανταγωνισμός αλλά μονοπώλιο. Η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, αλλά του συστήματος ενισχύσεων ειδικά στις άγονες γραμμές αξιοποιώντας την εμπειρία άλλων νησιωτικών περιοχών αποτελεί ευρωπαϊκή υπόθεση.

- οι παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα είχαν οριζόντιο χαρακτήρα και στόχευση στις επιδοτήσεις και δεν ενίσχυσαν τη παραγωγή και την απασχόληση αλλά μόνο πρόσκαιρα τα εισοδήματα, αφού δεν σχεδιάστηκαν δράσεις που θα στήριζαν την παραγωγή ποιοτικών επώνυμων προϊόντων όπως σε άλλες νησιωτικές περιφέρειες όπως Σαρδηνία, Κορσική, Αζόρες (βλέπε συμπεράσματα προγράμματος Agriles που δεν αξιοποιήθηκαν)

- οι πολιτικές αλιείας δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα της μικρής παράκτιας αλιείας, σημαντικής δραστηριότητας των νησιών, ενώ η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική δίνει απαντήσεις και σε θέματα προστασίας των ιχθυοαποθεμάτων και την αναπλήρωση των χαμένων εισοδημάτων μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις

- η στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων των νησιών ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές, δεν αναζητήθηκε μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στον νησιωτικό χώρο, αλλά ως απλή άντληση επιδοτήσεων

 - η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και όλο και εντονότερων και ακραίων καιρικών φαινομένων απαιτεί προσαρμογή και αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία και όχι συστηματική παραβίαση του.

 

Τριάντα χρόνια μετά, φαίνεται να είναι προτιμότεροι μερικοί "δεκάρικοι λόγοι" με αναφορές στο "ενδιαφέρον" για τα νησιά που υλοποιείται με παρεμβάσεις αμφίβολης αποτελεσματικότητας με πόρους από τον άδειο εθνικό κορβανά, σε σχέση με την επεξεργασία συνεκτικού και ολοκληρωμένου σχεδίου εξόδου από την κρίση που να αξιοποιεί κυρίως τις ευρωπαϊκές δυνατότητες. Αλλωστε οι παρεμβάσεις και αναφορές που χαϊδεύουν τα αυτιά και το θυμικό των πολιτών (πχ. τα δυσάρεστα μέτρα που εφαρμόζουμε μας τα επιβάλει η Ευρώπη, ενώ οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι δική μας κατάκτηση) έχουν ψηφοσυλλεκτική δύναμη ήταν και παραμένουν προτεραιότητα των πολιτικών που ενδιαφέρονται κύρια για τη διαιώνιση του πελατειακού συστήματος.

 

Όμως τα σοβαρά και διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας δεν θα αντιμετωπιστούν με αυτού του τύπου τις πολιτικές παρεμβάσεις που αντίθετα αποτελούν την αιτία γέννησης της παρατεταμένης κρίσης που βιώνουμε.

 

Το ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ καλεί την  Περιφερειακή αρχή:

- να συνεργαστεί με τις άλλες νησιωτικές περιφέρειες στην Ενωση Περιφερειών Ελλάδας για την εκπόνηση εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα νησιά και σχεδίου αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές συμπεριλαμβανόμενου και του νέου ΕΣΠΑ

- να παρακολουθεί στενά και να συμμετάσχει ενεργά στις διεργασίες των ευρωπαϊκών περιφερειών στα διάφορα όργανα που λειτουργούν (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - επιτροπή άρθρου 174, Επιτροπή των Περιφερειών, Διάσκεψη Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών) ώστε με τις παρεμβάσεις της να πετύχει τις απαραίτητες θεσμικές ρυθμίσεις και να είναι σε θέση να αποτρέψει τις όποιες αρνητικές εξελίξεις.

 

Για να προχωρήσουν συγκροτημένα οι προσπάθειες αυτές είναι αναγκαίο η Ενωση Περιφερειών Ελλάδας να συστήσει ειδική επιτροπή Νησιωτικής Πολιτικής που να επεξεργαστεί θέσεις τις οποίες να προωθεί τόσο στα εσωτερικά θεσμικά όργανα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Η αποσπασματική αντιμετώπιση των "επειγόντων" θεμάτων δεν αποτελεί αποτελεσματική πολιτική. Καλείται τη Περιφερειακή Αρχή να πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για το σχεδιασμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος που να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική και τον τρόπο υλοποίησης της αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο, θεσμούς, ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, ταυτόχρονα μέσα και έξω από τη περιφέρεια. Η εσωστρέφεια και η πυροσβεστικές λογικές ας δώσουν τη θέση τους στον σχεδιασμό με βάθος 5ετίας.

 

*Περιφερειακός Σύμβουλος με τον συνδυασμό ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ

Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε