ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 23 Μαρτιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Πρώτη προκήρυξη του ΑΣΕΠ

18 Μαρτιου 2015
110 προσλήψεις μονίμων στη ΔΕΗ


Ξεκίνησαν από το ΑΣΕΠ οι διαδικασίες του π πρώτου διαγωνισμού για το 2015, ο οποίος αφορά 110 προσλήψεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ΑΕ. Ήδη η προκήρυξη - με αριθμό 1Κ/2015 - απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο, ώστε να καταχωριστεί σε ΦΕΚ και -αμέσως μετά- να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων. Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο προκηρύξεις που θα εκδοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή για την Επιχείρηση.


1Κ/2015
Το προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και θα επιλεγεί από διοικητικές και τεχνικές ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ, στην οποία κατανέμονται 103 θέσεις και ΤΕ, στην οποία θα καλυφθούν επτά θέσεις.


Οι επιτυχόντες θα στελεχώσουν δεκάδες υπηρεσίες, διευθύνσεις, Αυτόνομους και Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα και, συγκεκριμένα, στον Κεντρικό και Νότιο Τομέα Αθηνών, στην Αχαΐα, τη Θεσσαλονίκη, τη Φλώρινα, την Κοζάνη, την Ανατολική Αττική, την Αρκαδία, τη Ρόδο, τη Σάμο και στις Κυκλάδες.


Οι θέσεις κατανέμονται σε 19 ειδικότητες, ενώ κάποιες θέσεις μπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους περισσότερων της μίας ειδικοτήτων. Όσο για τις ειδικότητες που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό θέσεων είναι οι εξής:


- ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών, 35 θέσεις,


- ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, 16 θέσεις,


- ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, εννέα θέσεις,


- ΠΕ Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών, επτά θέσεις,


- ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών, έξι θέσεις,


- ΠΕ Χημικών Μηχανικών, έξι θέσεις,


- ΠΕ Μαθηματικών ή Πληροφορικής, πέντε θέσεις, και


- ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, τέσσερις θέσεις.


Επίσης, θα προσληφθούν τρεις Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Αναλυτές-Προγραμματιστές ΠΕ, τρεις Αναλυτές-Προγραμματιστές ΠΕ και τρεις Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ.


Από δύο θέσεις κατανέμονται στις ειδικότητες ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών και ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ενώ από μία στις ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Μηχανικού Πληροφορικής. Ας σημειωθεί ότι η επαγγελματική εμπειρία αποτελεί βασικό κριτήριο μοριοδότησης και απαιτείται για 37 θέσεις, εκ των οποίων 34 στην κατηγορία ΠΕ και τρεις στην ΤΕ.


Αντιστοίχως, οι θέσεις χωρίς εμπειρία φτάνουν τις 41, από τις οποίες 37 για την Πανεπιστημιακή και τέσσερις για την Τεχνολογική Εκπαίδευση. Στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση προβλέπεται επίσης, η κάλυψη 32 ειδικών θέσεων, από τις οποίες 21 για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και έντεκα για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων. Σε περίπτωση όπου δεν βρεθούν υποψήφιοι με τις συγκεκριμένες ιδιότητες, οι θέσεις θα καλυφθούν από τους λοιπούς υποψηφίους.


Προσόντα
Εκτός από τους τίτλους σπουδών που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι αναλόγως της ειδικότητάς τους και η άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου χρειάζεται, θα «μετρήσουν» επίσης η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και διαδικτύου, η καλή έως άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας, αλλά και η εμπειρία ενός ή δύο ετών σε αντικείμενα όπως: Ενεργειακή Οικονομία ή Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αρχιτεκτονικών Μελετών, Πωλήσεις, Διαχείριση Μεγάλων Πελατών, Ανάπτυξη Πωλήσεων και Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική, Λογιστική, Κοστολόγηση, Συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Υδρογεωλογία, Ηλεκτρική Οικονομία, Ανάλυση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εκπόνηση Ενεργειακών Τεχνικοοικονομικών Μελετών, και Ευστάθεια Λιγνιτωρυχείων.


Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εξειδίκευση -σε επίπεδο μεταπτυχιακών τίτλων- σε κάποια από τα ακόλουθα αντικείμενα: Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδάτινων Πόρων, Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας ή στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή στη Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διαχείριση Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Γεωτεχνική Μηχανική ή Εδαφομηχανική, Πολεοδομία ή Εφαρμογές Αστικού Σχεδιασμού, Αστική Ανάπλαση και Επανάχρηση Περιοχών, Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων ή Εφαρμοσμένη Στατιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ενεργειακή Οικονομία ή Ανάλυση Ενεργειακών Αγορών, Διαχείριση και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Λογιστική ή Χρηματοοικονομική.


Έρχονται και 550 θέσεις ΔΕ


Θα ακολουθήσει η δεύτερη προκήρυξη της ΔΕΗ, η οποία αφορά 550 θέσεις για αποφοίτους ΔΕ, στις οποίες περιλαμβάνονται 100 θέσεις για Τεχνικούς Ορυχείων, η επιλογή των οποίων θα βασιστεί στην επιτυχή ανταπόκριση των υποψηφίων σε πρακτική δοκιμασία, προκειμένου να διαπιστωθεί η φυσική τους καταλληλότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, κάποιες από τις δημοφιλείς ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι εκείνες των Μηχανοτεχνιτών Σταθμών και Υποσταθμών, Τεχνιτών Ιμάντων, Ηλεκτρο-οξυγονοκολλητών, Μηχανοτεχνιτών και Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Ηλεκτροτεχνιτών και Οδηγών, Μηχανοδηγών, Χειριστών.


 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
22 Μαρτιου 2023
22 Μαρτιου 2023
22 Μαρτιου 2023
22 Μαρτιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε