ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 21 Ιανουαριου 2022
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

Συνέχεια των στόχων

17 Απριλιου 2015
Από τη Μ. Παπαδανιήλ στον Αρ. Καλάργαλη

Η  παράδοση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, από τη Μ. Παπαδανιήλ στο νέο Περιφερειακό Διευθυντή Αρ. Καλάργαλη, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι, ο οποίος ενημερώθηκε εκτενώς για τα τρέχοντα θέματα διοίκησης και ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων των νησιών του Β. Αιγαίου. Ο Αρ. Καλάργαλης διαβεβαίωσε για διαρκείς προσπάθειες συνέχισης των στόχων της απερχόμενης διευθύντριας.

Κατά την παρουσίαση του απολογιστικού έργου της Περιφερειακής Διεύθυνσης, τονίστηκε μεταξύ άλλων:

Στις αρχές της θητείας το 2013, έγινε η καταγραφή όλων των δυνατών και αδύνατων σημείων της διοικητικής οργάνωσης της υπηρεσίας.

Εκτιμήθηκαν οι ευκαιρίες και οι απειλές που παρουσίαζε το εξωτερικό περιβάλλον. Λειτούργησε με αποκλειστικό γνώμονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους της παρεχόμενης εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους γονείς τους, καθώς και την ορθολογική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού που υπήρξε με αποκλειστικό στόχο την κατά το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου προωθούνται ποικιλόμορφα με επικεντρωμένες δράσεις, οι οποίες αναλύονται σε έξι άξονες. Οι πυλώνες αυτοί εστιάζουν στους επιμέρους στόχους της ΠΔΕ και εδράζονται στις δημοκρατικές αρχές διοικητικής και παιδαγωγικής πρακτικής.

Υλοποιήθηκαν δράσεις ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικά προγράμματα από τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου για την ενδοσχολική βία. Η διάρθρωση των δράσεων παρουσιάζεται αναλυτικά ως εξής: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από Ιανουάριο 2013 και μέχρι σήμερα εξακόσια ενενήντα επτά (697) σεμινάρια και δειγματικές διδασκαλίες στην τάξη από τους Σχολικούς Συμβούλους, καθώς και σαράντα επτά (47) σεμινάρια με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό.  Στο αντίστοιχο διάστημα στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υλοποιήθηκαν πεντακόσιες ογδόντα τρεις (583) επιμορφωτικές δράσεις, επισκέψεις σχολικών μονάδων και δειγματικές διδασκαλίες. Συγχρόνως έλαβαν χώρα τριάντα πέντε (35) στοχευμένες δράσεις για το σχολικό εκφοβισμό.

Με προσήλωση στον κεντρικό στόχο ανάπτυξης του εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολείων, κατατέθηκε εμπεριστατωμένη πρόταση προς το ΕΚΔΔΑ για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του Βορείου Αιγαίου. Τέθηκαν οι βάσεις, εγκαινιάζοντας μια νέα μορφή γόνιμης διεπαφής και αποτελεσματικής συνεργασίας με όλους τους φορείς που επηρεάζουν και επηρεάζονται από το έργο μας. Η αγαστή συνεργασία, με την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τους Δήμους, τις Μητροπόλεις, τις Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές, την Αστυνομία, καθώς και όλες τις επίσημες οργανώσεις που προωθούν το εκπαιδευτικό έργο, αποτελεί εχέγγυο της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών με φυσικό αποδέκτη των συνεργασιών αυτών τον μαθητή.

Συνεχίστηκε η ενεργός συμμετοχή στο πρόγραμμα Eduglocal Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση - Comenius Πολυμερή σχέδια».

Συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Euroscola, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου εκπροσωπείται κάθε φορά από είκοσι τέσσερις μαθητές και δύο συνοδούς καθηγητές, από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, Σάμου και Χίου.

Η προγραμματισμένη θεσμοθέτηση, υποστήριξη και λειτουργία αυτόνομου συστήματος εξ αποστάσεως επικοινωνίας προσκρούει στην υποχρέωση ύπαρξης ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Για την εγκατάσταση συστήματος προϋποτίθεται ιδιόκτητο κτήριο και ως εκ τούτου είναι αδύνατη προς το παρόν η λειτουργία του. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικής περιοχής πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις με τους φορείς που υπάγονται στην ΠΔΕ αξιοποιώντας διαδικτυακή σύνδεση και εξοπλισμό για το σκοπό αυτό.

Οι τρέχουσες εξελίξεις στο σημαντικό θέμα της ενδοσχολικής βίας σε συνδυασμό με την  αδήριτη ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση των κρουσμάτων, οδήγησαν  στη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ε.ΣΥ.Δ.Π.) της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου, καθώς και των ΟΔΠ σε κάθε σχολική μονάδα, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν. Στην παρούσα φάση είμαστε βέβαιοι πως κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση για την πρόληψη φαινομένων βίας, ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων και παροχή αρωγής σε όλους όσοι υφίστανται βία σε όποια μορφή κι αν συμβαίνει αυτό.

Η διαρκής επικοινωνία του γραφείου της ΠΔΕ με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, είχε σκοπό την απρόσκοπτη ροή μαθητών και την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος που υλοποιεί.

Η θεσμοθέτηση ημέρας σταδιοδρομίας αποτελεί κύριο στόχο του σχεδιασμού της ΠΔΕ για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουν δρομολογηθεί δράσεις ενημέρωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που επικεντρώνονται στην επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία των μαθητών και θα συνεχιστούν και θα ενταθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα όσο πλησιάζουμε προς τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
20 Ιανουαριου 2022
20 Ιανουαριου 2022
20 Ιανουαριου 2022
20 Ιανουαριου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε