ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 27 Νοεμβριου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Επίκαιρα

29 Ιουλιου 2022
Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»

Του Φίλιππου Ζάχαρη (zachfil64@gmail.com)

Η γνώση και η μόρφωση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση μπορεί και πρέπει να γίνεται μέσα από διασυνδεδεμένα Πανεπιστήμια.

Με τον τρόπο αυτό, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες στους φοιτητές αλλά και στο διδακτικό προσωπικό να επιμορφωθούν και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους.

Σε κάθε περίπτωση, με την διασύνδεση των Πανεπιστημίων αλλά και την κατάλληλη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δίνεται η δυνατότητα για συμπράξεις και συνεργασίες προς όφελος όλων.

Ένας πολύ σημαντικός τομέας που χρηματοδοτείται εδώ και πολλά χρόνια είναι η έρευνα, που προσφέρει πολλά στην υπηρέτηση πολλών στόχων, όπως η περισσότερη Δημοκρατία, η ιστορική γνώση, αλλά και η μελέτη σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

Ας δούμε ποιες είναι οι πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και οι συμμαχίες σε ότι αφορά τις διαπανεπιστημιακές συνεργασίες.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2022 για την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»: με προϋπολογισμό ρεκόρ 272 εκατ. ευρώ από το Erasmus+, 16 υφιστάμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να λαμβάνουν στήριξη, ενώ τέσσερις νέες συμμαχίες θα ξεκινήσουν τη συνεργασία τους.

Μαζί με τις 24 συμμαχίες που επιλέχθηκαν το 2020, συνολικά 44 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια περιλαμβάνουν πλέον 340 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πρωτεύουσες και απομακρυσμένες περιφέρειες 31 χωρών.

Συνεργασίες σε πολλά επίπεδα

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την Ευρώπη που συνεργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας προς όφελος των σπουδαστών, των εκπαιδευτών και της κοινωνίας.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2022 για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» στο πλαίσιο του Erasmus+ είχε δύο στόχους:

-Αφενός, να παράσχει βιώσιμη χρηματοδότηση σε ήδη υφιστάμενες επιτυχημένες συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την επιδίωξη του μακροπρόθεσμου οράματός τους. Οι επιτυχείς 16 συμμαχίες έχουν μεγεθυνθεί κατά περίπου 30 νέα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

-Αφετέρου, η πρόσκληση υποστήριξε τη δημιουργία νέων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας διάφορα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γύρω από κοινά στρατηγικά οράματα.

Μαζί με τις 24 συμμαχίες που επιλέχθηκαν το 2020, στα συνολικά 44 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια συμμετέχουν πλέον 340 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πρωτεύουσες και απομακρυσμένες περιφέρειες 31 χωρών, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας και της Τουρκίας.

Μια καινοτομία στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Erasmus+ για το 2022 είναι ότι οι συμμαχίες μπορούν πλέον να δέχονται συνεργαζόμενους εταίρους από χώρες της διαδικασίας της Μπολόνια, μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, από την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.

Επιπλέον, μέσω της σύμπραξης με περίπου 1300 συνεργαζόμενους εταίρους, όπως ΜΚΟ, επιχειρήσεις, πόλεις και τοπικές ή περιφερειακές αρχές, τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι σε θέση να αυξήσουν σημαντικά την ποιότητα και το πεδίο εφαρμογής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Erasmus+ με στόχο την παροχή χρηματοδότησης για υφιστάμενες συμμαχίες και τη δημιουργία νέων θα προκηρυχθεί το φθινόπωρο του 2022.

Ιστορικό της πρωτοβουλίας

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, όπως μας ενημερώνει η Κομισιόν, είναι διακρατικές συμμαχίες κατά μέσο όρο εννέα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους ιδρυμάτων (όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά πανεπιστήμια, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, τεχνολογικά ιδρύματα, σχολές τεχνών και ιδρύματα τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), και καλύπτουν ευρύ γεωγραφικό φάσμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μαζί, τα ιδρύματα αυτά βρίσκουν νέους τρόπους μακροπρόθεσμης διαρθρωτικής, βιώσιμης και συστημικής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Προσφέρουν προγράμματα σπουδών με επίκεντρο τους σπουδαστές, τα οποία παρέχονται από κοινού σε διαπανεπιστημιακές πανεπιστημιουπόλεις, στα οποία σπουδαστές, προσωπικό και ερευνητές από όλα τα μέρη της Ευρώπης μπορούν να απολαμβάνουν αδιάλειπτη κινητικότητα.

Με την πάροδο του χρόνου, τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια θα συνδέουν όλο και περισσότερες σχολές, τμήματα, προσωπικό και σπουδαστές, προσφέροντας πιο καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους που εδράζονται σε διεπιστημονικές και βασισμένες σε προκλήσεις προσεγγίσεις, υλοποιώντας περισσότερα κοινά προγράμματα, όντας ακόμη πιο συμπεριληπτικές και συνεργαζόμενες περισσότερο με τις κοινότητές τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017, στο πλαίσιο ενός συνολικού οράματος για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια φιλοδοξεί να στηρίξει 60 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στα οποία, έως τα μέσα του 2024, θα συμμετέχουν περισσότερα από 500 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προς τον σκοπό αυτό προβλέπεται ποσό ρεκόρ 1,1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο πλαίσιο του Erasmus+ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2021-2027. Η στήριξη της ερευνητικής διάστασης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων θα καλυφθεί από την πρωτοβουλία ευρωπαϊκής αριστείας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Νοεμβριου 2022
25 Νοεμβριου 2022
25 Νοεμβριου 2022
25 Νοεμβριου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε