ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 24 Ιουλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024

Ερωτήματα & απορίες

Ημερομηνία21 Ιουνιου 2024
Κτηματολόγιο: Τα σημεία που καίνε
Κτηματολόγιο: Τα σημεία που καίνε

Τα ζητήματα που αφορούν στα μεγάλα και ανυπέρβλητα προβλήματα που έχει προκαλέσει στους ιδιοκτήτες η κτηματογράφηση από την «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανέφερε συνοπτικά στο σημείωμα που ενεχείρησε ο Π. Αντωνίου, τόσο στον Πρόεδρο, όσο και στη Γεν. Δ/ντρια της Ελληνικό Κτηματολόγιο, αλλά και στο Βουλευτή Λέσβου Χ. Αθανασίου, που συμμετείχαν σε ενημερωτική εκδήλωση πριν από λίγες ημέρες στο Επιμελητήριο Λέσβου.

Ειδικότερα, ο Π. Αντωνίου εστίασε στα παρακάτω:

     Α.1. Μεγάλα, πολλά (ξεπερνούν το 90%, σύμφωνα με μελέτη Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου), προκλητικά λάθη/παραλείψεις, όπως ενδεικτικά, με δρόμους (που δεν υφίστανται) να περνούν μέσα από ιδιοκτησίες, λανθασμένη αποτύπωση επαρχιακών/αγροτικών δρόμων, ρεμάτων, ή π.χ. αγροτεμάχιο εξ αδιαιρέτου, με υλοποιημένα όρια εδώ και ~ 60 χρόνια, ένα τμήμα του να ανήκει μόνο στον ένα συνιδιοκτήτη, δεύτερο τμήμα του στο Δημόσιο και το τρίτο χαρακτηρισμένο αγνώστου και όλα αυτά με λάθος όρια, όμορους, επιφάνεια/μέγεθος, σχήμα κλπ.

     Η απορία όλων είναι, όντας όλα αυτά παραδόθηκαν επίσημα και αναλυτικά, παρελήφθησαν ένα προς ένα, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ελέγχθησαν όλα και λεπτομερώς/σχολαστικά από εξειδικευμένα στελέχη και εξοφλήθησαν ολοσχερώς και με κάθε δεοντολογία και τυπικότητα;

    Α.2. Σε ότι αφορά το «προβληματικό» χαρακτηρισμό ΑΓΝΩΣΤΟΥ, θα μπορούσε η Πολιτεία να τον είχε «προλάβει» ή να τον είχε άρει, ύστερα από τόσα χρόνια που μεσολάβησαν...

 Καθώς για κάθε ιδιοκτησία υπάρχουν πολλά δεδομένα, όπως π.χ.

 τίτλοι, συμβόλαια, μισθωτήρια, τοπογραφικά, βεβαιώσεις/ άδειες/ έγγραφα Υπηρεσιών Δημόσιων/ Αυτοδιοικητικών /τ. Υποθηκοφυλακείων/ νυν Κτηματολογικών Γραφείων, στοιχεία απασχολούμενων, με παραστατικά προμηθειών υλικών, παροχής υπηρεσιών λογαριασμών ρεύματος/νερού, τραπεζικών δανείων, επενδυτικών Προγραμμάτων/επιδοτήσεων, Δικαστικών Αποφάσεων κλπ, όλα με υπογραφές και σφραγίδες.

  Εύλογη η απορία: Όλα τα παραπάνω (δεδομένα/ παραστατικά κ.α.), μπορούν να αγνοηθούν ή να ακυρωθούν στην πράξη, από το χαρακτηρισμό του ΑΓΝΩΣΤΟΥ;

     Α.3. Ευρεία/αδικαιολόγητη, «μη νόμιμη» χρήση γίνεται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, της φράσης: «η έκταση σας χ στρέμ. θεωρείται κατά τεκμήριο Δημόσια»! ή της φράσης: «δεν φαίνεται να είναι αναγνωρισμένο σαν ιδιωτικό»! κλπ, με ό,τι τούτα συνεπάγονται για την τύχη των ιδιοκτησιών και των ιδιοκτητών τους. 

    Εύλογο το ερώτημα των «πληγέντων» και κατάφορα ζημιωθέντων και αδικημένων μέχρι και σήμερα ιδιοκτητών:

     Αφού σύμφωνα με το άρθρο 62, Ν.998/79 δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στις Περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ν. Λέσβου, Σάμου, Χίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης κ.α., προς τι η επίκληση του από τις Υπηρεσίες (συχνά και από Δικηγόρους) του Δημοσίου;

     Και δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, διότι τα νησιά αυτά, υπαχθέντα υπό την Οθωμανική κυριαρχία, όχι δικαιώματι πολέμου, αλλά ειρηνικά κατόπιν συναφθεισών συνθηκών μεταξύ των μέχρι τότε Γενουατών ή Ενετών κατακτητών τους αφενός και του Σουλτάνου αφετέρου, δεν θεωρήθηκαν περιελθόντα στο Σουλτάνο, αλλά οι γαίες των νησιών αυτών χαρακτηρίστηκαν κατά τον ιερό μουσουλμανικό νόμο ως ιδιωτικές, ανήκουσες στην κατά τα άρθρα 1 και 2 του από της 7ης Ραμαζάν έτους 1274 Οθωμανικού νόμου «περί γαιών», κατηγορία των καθαράς ιδιοκτησίας ακινήτων, τα οποία εξακολούθησαν εξουσιαζόμενα υπό των μέχρι τότε κυρίων αυτών και δη κατά πλήρη κυριότητα, υπό τον όρο καταβολής εγγείου φόρου.

Όχι λοιπόν κοινοποιήσεις στο Ελληνικό Δημόσιο. Άλλωστε η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ως γνωρίζουσα επακριβώς τα γεωτεμάχια, που κατέχει, θα μπορούσε να τα δώσει σε βάση δεδομένων, στην Ελληνικό Κτηματολόγιο, οπότε αντιμετωπίζεται/επιλύεται συγχρόνως και το πρόβλημα, που έχει προκύψει με το χαρακτηρισμό του ΑΓΝΩΣΤΟΥ, (αναστατώνοντας, χρόνια τώρα, τους Πολίτες και «παγώνοντας» την Αγορά, τις εμπράγματες συναλλαγές, ιδιωτική πρωτοβουλία/επενδύσεις κ.α., σε βάρος των Εισοδημάτων, της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης...).

    Αλλά δεν είναι μόνο τα γεωτεμάχια, που εμφανίζονται ως ΑΓΝΩΣΤΟΥ. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι τα περισσότερα, αν όχι σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων ιδιοκτησιών, ουδεμία σχέση έχουν με τα γεωτεμάχια, όπως αυτά, απεικονίζονται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Τα γεωτεμάχια δεν έχουν μόνο μετατοπίσεις, αλλά βρίσκονται σε άλλες Ενότητες, Τομείς, ακόμη και σε άλλες τοπικές Κοινότητες. Οι αδιανόητες μετακινήσεις των γεωτεμαχίων δηλώνουν «ερασιτεχνισμό» στη σύνταξη και παραλαβή των μελετών.

     Β. Ύστερα από τα προαναφερθέντα, δικαιούμαστε/ να ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ, ανέξοδα και εξωδικαστικά:

         Β.1. Την ανάθεση σε Ανεξάρτητη Αρχή, π.χ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διενέργειας αυτεπάγγελτης έρευνας για τις αιτίες και λόγους των τόσο πολλών, μεγάλων, αδικαιολόγητων και προκλητικών σφαλμάτων.

     Β2. Να συμπεριληφθούν στο ΦΕΚ 86/ΤΑΑ/06.05,15, (που προβλέπει την επανακτηματογράφηση από 20.05.19, μόνο μέρος, από το σύνολο των Ενοτήτων, που τη χρειάζονται), ή σε νέο ΦΕΚ και τα δικαιώματα/ιδιοκτησίες, που ανήκαν σε Ενότητες (για τις οποίες όμως, στην κάθε μία από αυτές, υπήρχε μικρός αριθμός υποβληθεισών ενστάσεων/ αντιρρήσεων, σε σχέση με το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων τους, λόγος για τον οποίο «αγνοήθηκαν» αρμοδίως και δεν εντάχθηκαν στο υπόψη ΦΕΚ), οι ιδιοκτήτες των οποίων, αν και είχαν επίσημα (με αριθμό πρωτοκόλλου) υποβάλει από το 2011-12  ενστάσεις/αντιρρήσεις, (ακριβοπληρώνοντας Μηχανικούς, Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους, Λογιστές κ.α.), δεν συμπεριλήφθησανμέχρι σήμερα, «αρνούμενη» η Πολιτεία αυτό που τους υπεσχέθη, τους οφείλει και που δικαιούνται, ως αναίτια και άδικα πληγέντες, στερούμενοι οι ίδιοι και οι ιδιοκτησίες τους, αλλά και ο τόπος τα αυτονόητα... βέβαιοι ότι το κόστος της επανακτηματογράφησης του συνόλου των ιδιοκτησιών, που αγνοήθηκαν από τη Πολιτεία και δεν συμπεριλήφθησαν στην από 20.05.19 επανακτηματογράφηση, θα είναι υπό-υπό-πολλαπλάσιο του ολικού κόστους, Κοινωνικού και Οικονομικού, των συνεπειών της μη επανακτηματογράφησής τους!

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ "Δ"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία24 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία24 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία24 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία24 Ιουλιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε