ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 31 Ιανουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

23 Νοεμβριου 2021

 

Ε Θ Ν Ι Κ Ο    Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο    Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 2669/4.11.2021 τ.Γ' δημοσιεύθηκε Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Καθηγητών ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΡΕΥΣΤΩΝ»

Αριθμ. Προκήρυξης 31262/22.7.2021

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Εσωτερικές και εξωτερικές ροές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Συναφείς τεχνολογίες/εφαρμογές ενέργειας».

 

Σύντομη περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

«Η θέση αναφέρεται σε ροές που εμφανίζονται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και σε συναφείς τεχνολογίες ενέργειας, στο πλαίσιο της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι ροές μπορεί να είναι εσωτερικές ή εξωτερικές, μονοφασικές ή με διεσπαρμένη φάση, με ή χωρίς μεταφορά θερμότητας. Στο περιεχόμενο της θέσης περιλαμβάνονται: α) η μεταφορά, συγκέντρωση, διασπορά και διάχυση ρύπων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, β) οι επιπτώσεις των σχετικών ροών στο σχεδιασμό και τη λειτουργία κατασκευών και μηχανισμών, γ) ροές σε τεχνολογίες αντιρρύπανσης και δ) ροές σε τεχνολογίες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο τον έλεγχο της επίδρασης της λειτουργίας τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η μελέτη των ροών γίνεται με θεωρητικές, υπολογιστικές και πειραματικές μεθόδους της Μηχανικής των Ρευστών».

 

ΤΟΜΕΑΣ: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Αριθμ. Προκήρυξης 31259/22.7.2021

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση έργων και διαχείριση κινδύνων».

Σύντομη περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:

«Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά τον σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων διοίκησης έργων και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων σε έργα, επιχειρήσεις και τεχνολογικά συστήματα, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων, καθιερωμένων πρακτικών διοίκησης και τεχνικών μαθηματικής ανάλυσης, με την οπτική του μηχανολόγου μηχανικού. Περιλαμβάνονται οι διεργασίες του κύκλου ζωής ενός έργου (επιλογή, σχεδιασμός, προμήθειες / υλοποίηση, κλείσιμο) και οι περιοχές διοίκησης έργων με έμφαση στη διαχείριση αντικειμένου, κόστους, χρόνου και κινδύνων. Περιλαμβάνονται οι διεργασίες διαχείρισης κινδύνων (αναγνώριση, ανάλυση, αποτίμηση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση)».

 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Αριθμ.  Προκήρυξης 31264/22.7.2021

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Περιβαλλοντική Υδραυλική».

 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Αριθμ. Προκήρυξης 32293/27.7.2021

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Διάχυτα υπολογιστικά συστήματα».

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ»

Αριθμ.Προκήρυξης 32555/28.7.2021

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: «Υπόγεια Έργα (μεταλλευτικά-ειδικά τεχνικά)».

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 18-1-2022.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ'αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β') Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30.6.2020 (ΦΕΚ 2657/30.6.2020 τ.Β') Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Σχολών στα εξής τηλέφωνα:

 

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών :

210 - 772 1347

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών :

210 - 772 3451

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών :

 

210 - 772 3997

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών :

 

210 - 772 2071

 

Ο Πρύτανης

Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
31 Ιανουαριου 2023
31 Ιανουαριου 2023
31 Ιανουαριου 2023
31 Ιανουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε