ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 2 Αυγουστου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

Η Ευρώπη εν τάχει 9 Ιουλίου 2021

16 Ιουλιου 2021

Του Γιώργου Μαρκατάτου

 

Αποκτούν χρώμα τα ευρωομόλογα

Με πράσινο χρώμα τα ευρωομόλογα, λέει η Κομισιόν παρουσιάζοντας  μια νέα στρατηγική για να καταστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ πιο βιώσιμο.

Στο πλαίσιο της βιωσιμότητας αυτής, προτείνει ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων. Η ίδια η Κομισιόν δεν παραλείπει να μιλά για «Μια νέα στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση», που εντάσσεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Μόνο έτσι αναμένεται να ανακάμψει η ΕΕ από την πανδημία της COVID-19, και βέβαια, και ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάκαμψη αυτή, που περιλαμβάνει:

  Διευκόλυνση της  πρόσβασης σε χρηματοδότηση μετάβασης

  Βελτίωση της συμμετοχικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των καταναλωτών, μέσω της παροχής των κατάλληλων εργαλείων και κινήτρων για πρόσβαση σε χρηματοδότηση μετάβασης

  Ενίσχυση της ανθεκτικότητας του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος

  Αύξηση της συμβολής του χρηματοπιστωτικού τομέα στη βιωσιμότητα

  Διασφάλιση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ και παρακολούθηση της ομαλής μετάβασής του προς τη βιωσιμότητα

  Ανάπτυξη διεθνών πρωτοβουλιών και προτύπων στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης και στήριξη των χωρών εταίρων της ΕΕ.

Τι είναι, όμως, το ευρωπαϊκό πρότυπο πράσινων ομολόγων (EUGBS); Στην ουσία μιλάμε για ένα εθελοντικό ευρωπαϊκό πρότυπο διαθέσιμο σε όλους τους εκδότες (ιδιωτικούς και κρατικούς) με σκοπό να συμβάλει στη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων. Τα πράσινα ομόλογα χρησιμοποιούνται ήδη για την άντληση χρηματοδότησης σε τομείς όπως η παραγωγή και διανομή ενέργειας, η αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων στέγαση και οι υποδομές μεταφορών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αναμένεται ότι οι επενδυτές θα αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία αυτή, ώστε να αντλήσουν κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές με σκοπό τη χρηματοδότηση φιλόδοξων επενδύσεων, τηρώντας παράλληλα αυστηρές απαιτήσεις βιωσιμότητας και προστασίας των επενδυτών, πράγμα που ενεργοποιεί να ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή όλα τα πράσινα ομόλογα της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό και η ευθυγράμμιση των χρηματοδοτούμενων έργων με την ουσία της επένδυσης.

 

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Με αφετηρία τις 19 Ιουνίου, ξεκίνησε επίσημα η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, που είναι μια σειρά διαλόγων και συζητήσεων πολιτών, για να μοιραστούν τις ιδέες τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του κοινού μας μέλλοντος.

Εξαρχής τονίζουμε ότι η δράση αυτή παρά το ότι δύναται να υποσχεθεί πολλά και κυρίως τη διάδοση ιδεών που μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες μας, εκφράζουμε περιορισμένη αντίληψη του θέματος δεδομένου ότι ακριτικοί πληθυσμοί και πληθυσμοί με ασθενή δίκτυα και ηλεκτρονικά δεδομένα δε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν μέσω της ειδικής πλατφόρμας που στήθηκε για το σκοπό αυτόν.

Πρόκειται για ένα δημόσιο φόρουμ για μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς και διαφανή συζήτηση με τους πολίτες σχετικά με ορισμένες βασικές προτεραιότητες και προκλήσεις.

Από την επίσημη έναρξη μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, η κατάσταση της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης δείχνει την ακόλουθη κατάσταση:

19.032 Συμμετέχοντες, 5.337 Iδέες, 10.491 Σχόλια, 1.405 Εκδηλώσεις και 29.334 Εγκρίσεις.

Η πλατφόρμα «Το μέλλον είναι στα χέρια σου», μεταξύ άλλων είναι και στα ελληνικά και δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κάποιος μια εκδήλωση, να μοιραστεί τις ιδέες του ή ακόμη και να διοργανώσει μια εκδήλωση.

Η θεματολογία στηρίζεται στους ακόλουθους άξονες:

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον. Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:

-Αποδοτική χρήση των πόρων για μια κυκλική οικονομία

-Αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και μείωση της ρύπανσης

-Εξασφάλιση δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς μετάβασης

Υγεία. Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:

Κορωνοϊός, Υγειονομική περίθαλψη, Προώθηση υγιεινών τρόπων διαβίωσης.

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας. Τα θέματα που μπορεί να καλύψει είναι:

-Ανάκαμψη από τον κορωνοϊό

-Τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων

-Μια δικαιότερη οικονομία χωρίς αποκλεισμούς.

Η ΕΕ στον κόσμο:

Εξωτερική πολιτική, Ασφάλεια και άμυνα, Εμπορική πολιτική, Πολιτική γειτονίας και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπτυξιακή συνεργασία και Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία.

Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια:

Ευρωπαϊκά δικαιώματα και αξίες, Δικαιώματα των καταναλωτών και Ασφάλεια.

Ψηφιακός μετασχηματισμός:

Τεχνολογία για τους ανθρώπους, Ψηφιακή οικονομία και Βιώσιμη ψηφιακή κοινωνία.

Ευρωπαϊκή δημοκρατία:

Πείτε την άποψή σας για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστασία των δημοκρατιών μας, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Παραπληροφόρηση.

Μετανάστευση:

Άσυλο και μετανάστευση, Ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, Εμβάθυνση της διεθνούς συνεργασίας και Νόμιμη μετανάστευση και ένταξη.

Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός:

Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός.

Το θέμα της Διάσκεψης, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ξεφεύγει από το πλαίσιο του συνηθισμένου και εντάσσεται στη φλόγα της δημιουργίας. Η φλόγα μπορεί να δημιουργήσει, αλλά πρέπει να της δώσεις τη δυνατότητα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ισορροπία των κατοίκων της ΕΕ στο γνωστικό επίπεδο, για να δημιουργηθεί η φλόγα εκείνη που φουντώνει και δίνει παραπέρα ζωή.

Πώς μπορεί να επιτευχθεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα; Μόνο αν το εντάξουν στη λογική τους οι ταγοί της Ευρώπης.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
30 Ιουλιου 2021
30 Ιουλιου 2021
30 Ιουλιου 2021
30 Ιουλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε