ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 13 Αυγουστου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
Συμβαίνει τώρα
Ο «Δημοκράτης» υποχρεωμένος από το νόμο      να δώσει την ετήσια κανονική άδεια στο προσωπικό του, θα διακόψει την έκδοση από την Τρίτη 16 τρεχ. έως & τις 26 τρεχ. Και πάλι κοντά σας στις 27 του μήνα.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Εγκρίθηκαν 2.349, απορρίφθηκαν 534

16 Οκτωβριου 2015
Στο πρόγραμμα επισιτιστικής & βασικής υλικής συνδρομής

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα ένταξης και απόρριψης αιτούντων,   του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για την Π.Ε. Δήμου Λέσβου,  στην οποία ως Δήμος είμαστε ο  επικεφαλής εταίρος, κατατέθηκαν 2.883 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 5.868 συμπολίτες μας.

Από αυτές εγκρίθηκαν 2.349 που αφορούν σε 4.641 μέλη, ενώ απορρίφθηκαν 534 αιτήσεις.

Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία υποβολής ενστάσεων με καταληκτική ημερομηνία την 23η τρεχ. την ερχόμενη Παρασκευή.

Οι ενστάσεις θα γίνονται για τη Μυτιλήνη στα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου (Αγίας Ειρήνης 10, Μυτιλήνη) και για τις Δημοτικές Ενότητες στις κατά τόπους δομές του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (εκεί που έγιναν και οι αρχικές αιτήσεις), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα σημεία εξυπηρέτησης, προσκομίζοντας το αρχικό έντυπο υποβολής της αίτησής τους, όπως και  κάθε έγγραφο-σε φωτοτυπία- που να στοιχειοθετεί την ένστασή τους (π.χ. Ε9 του 2015, τελευταίο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ που να φαίνεται η αντικειμενική  αξία της περιουσίας ή κάθε άλλο  επικουρικό αποδεικτικό).

Οδηγίες για τη διαδικασία των ενστάσεων, το έντυπο της ένστασης, καθώς και κατάσταση εγκριθέντων και απορριφθέντων (βάσει του αριθμού της αίτησης) υπάρχουν αναρτημένα σε όλα τα δημοτικά καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων, στα σημεία εξυπηρέτησης του προγράμματος ΤΕΒΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr.

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται  στα τηλέφωνα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για κάθε Δημοτική Ενότητα, καθώς και στο 22510 27501 (εσωτ 1&7) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου μας.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Παραθέτουμε τους 534 αριθμούς των αιτήσεων που απορρίφθηκαν:

1283395, 1283567, 1283631, 1283749, 1284466, 1284898, 1284908,

1285093, 1285299, 1285319, 1285472, 1285722 εγκρίθηκε, αλλά απορρίφθηκε 1 μέλος, 1285997, 1286050, 1286660, 1286683, 1286863,

1286882, 1287120, 1287192, 1287322, 1287803, 1288271, 1288751

1289218, 1289258, 1289466, 1289516, 1289521, 1290546, 1291065

1291565, 1291646, 1291714, 1291719, 1291781, 1291884, 1291887,

1291924, 1292111, 1292138, 1292398, 1292473, 1292535, 1292707,

1292762, 1293139, 1293374, 1293656, 1294028, 1294409, 1294577,

1294674, 1294703, 1294763, 1294872, 1295047, 1295313, 1295853,

1296296, 1296304, 1296492, 1296577, 1296686, 1296894, 1298151

1298189, 1298265, 1298293, 1298779, 1299318, 1299650, 1299777,

1299905, 1300195, 1301109, 1301273, 1302873, 1303309 εγκρίθηκε, αλλά απορρίφθηκαν 2 μέλη, 1303472, 1303687, 1303979, 1304425, 1304535, 1304854, 1305337, 1306234, 1306341, 1306432, 1306471, 1306582, 1306752, 1307454, 1307627, 1308076, 1308799, 1309538,

1310554, 1311687, 1311722, 1311941, 1312236, 1312486, 1312549,

1312859, 1313319 Εγκρίθηκε , αλλά απορρίφθηκε 1 μέλος, 1313408

1313540, 1313689, 1313713, 1313719, 1314140, 1314516, 1314673

1315099,  1316348, 1317366, 1317421, 1317750, 1317970, 1318219,

1318402, 1318723, 1319472, 1320838, 1321028, 1321994, 1322454,

1323552, 1323843, 1323909, 1324543, 1325684, 1326223, 1326460,

1326882, 1327007, 1329513, 1330299, 1330491, 1330711, 1330872,

1330885, 1330921, 1331238, 1331254, 1331304, 1331937, 1332065,

1332614, 1333508, 1335016, 1335307, 1335625, 1336268, 1336677,

1337426, 1337660, 1338368, 1338439, 1339289, 1340577, 1341122,  

1341176, 1341589, 1341877, 1342015, 1342695, 1342805, 1343271,

1343669, 1344483, 1344908, 1344998, 1345038, 1345053, 1345245

1345657, 1345873, 1347029, 1347109, 1347330, 1347647, 1347888,

1350272, 1351168, 1351381, 1352494, 1352571, 1352780, 1353024,

1353292, 1354377, 1354456, 1354595, 1355156, 1355909, 1355959,

1358759, 1359407, 1360361, 1360780, 1362491, 1362596, 1363063,

1363411, 1363551, 1363571, 1363625, 1363807, 1364071, 1364108,

1364332, 1364564, 1364643, 1365394, 1365463, 1366496, 1367020,

1367320, 1367507, 1367516, 1367685, 1367718, 1368273, 1368487,

1368603, 1369720, 1370599, 1371046, 1373172, 1374801, 1374805,

1374903, 1374929, 1374956, 1374981, 1374984, 1374990, 1375030,

1375032, 1375432, 1375841, 1376937, 1377192, 1377214, 1377337,

1377632, 1378369, 1378646, 1378722, 1378861, 1379041, 1379514,

1379563, 1379815, 1379909, 1380275, 1380370, 1381459, 1381730,

1381771, 1381781, 1381790, 1382998, 1383003, 1383663, 1384080,

1384168, 1384753, 1384829, 1384954, 1384958, 1385444, 1385800,

1386268, 1386860, 1390735, 1390815, 1391560, 1391641, 1391775

1391890, 1391933, 1392060, 1392462, 1392668, 1392929, 1392968,

1394340, 1394692, 1395424, 1395578, 1395973, 1396853, 1397254,

1397262, 1397301, 1397658, 1398220, 1398417, 1399673, 1400410,

1400424, 1400447, 1400559, 1402698, 1404100, 1405069, 1405215,

1405229, 1405268, 1405945, 1406761, 1407036, 1407450, 1407779,

1408174, 1408188, 1408533, 1409423, 1409966, 1410810, 1411028,

1411614 , 1411799, 1412482, 1412669, 1412772, 1413292, 1413346,

1413529, 1413780, 1413833, 1413910 εγκρίθηκε, αλλά απορρίφθηκε 1 μέλος, 1413922, 1414542, 1414862, 1417218, 1417337, 1417411, 1418459, 1419154, 1419413, 1420370, 1420928, 1421044, 1421856,

1422168, 1422370, 1422930, 1423015, 1423055, 1423510, 1423944,

1424435, 1424448, 1426387, 1427076, 1427915 εγκρίθηκε, αλλά απορρίφθηκε 1 μέλος, 1428481, 1429507, 1429764, 1430926, 1431570,

1432169, 1432480, 1433156, 1433434, 1433448, 1433565, 1434627,

1435463, 1435483, 1436871, 1437340, 1438194, 1438588, 1439175,

1439350, 1439886, 1440194, 1440301, 1440426, 1440820, 1441146,

1441148, 1442021, 1443036, 1443120, 1444233, 1444739, 1445091,

1445163, 1445252, 1445390, 1445794, 1445983 εγκρίθηκε, αλλά απορρίφθηκε 1 μέλος, 1446230, 1446291, 1446554, 1446988, 1449051,

1449126, 1449466, 1449902, 1450115, 1450152, 1450305, 1450607,

1452881, 1453018, 1453063, 1453292, 1457636, 1458880, 1459083,  

1459754, 1460517, 1461929, 1461943, 1462498, 1462977, 1463319,

1464455, 1465034, 1465431, 1465966, 1466721, 1466852, 1467233,

1467322 εγκρίθηκε, αλλά απορρίφθηκε 1 μέλος, 1469819, 1470354,

1470897, 1470955, 1472032, 1472539, 1473103, 1473116, 1473371,

1475732, 1476423, 1476513, 1476825, 1476945, 1478501, 1479700,

1479959, 1480299, 1481172, 1481362, 1481930, 1482225, 1483020,

1483826, 1483963, 1484221, 1484411 εγκρίθηκε, αλλά απορρίφθηκε

1 μέλος, 1484438, 1484536, 1485180, 1485368, 1486074, 1486365, 1486800, 1489957, 1489999, 1491396, 1492653, 1494486, 1494599, 1494940, 1496106, 1496204, 1496223, 1496452, 1496780, 1497438, 1497820, 1499958, 1500057, 1501518, 1501672, 1503255, 1503325, 1503469, 1503654, 1503746, 1504907, 1506691, 1506797, 1507028,

1507058, 1507359, 1507372, 1507603, 1507709, 1508415, 1509255,

1509727, 1510377, 1510531, 1510546, 1510867, 1510905, 1511127,

1511615, 1511625, 1511883, 1512084, 1512142, 1512461, 1513043

1513414, 1513659, 1513666, 1513791, 1513859, 1513978, 1514211,

1514229, 1514934, 1515065, 1515084, 1515237, 1515258, 1515781,

1515970, 1516785, 1516865, 1517005, 1517114, 1518160, 1518278,

1520288, 1521381, 1521416, 1523131

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
12 Αυγουστου 2022
12 Αυγουστου 2022
12 Αυγουστου 2022
12 Αυγουστου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε