ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 7 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Το δις εξαμαρτείν...

26 Ιουνιου 2015
Νέα Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Β. Αιγαίου (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)

Η κακή εμπειρία της ΑΕΝΑ Λέσβου και της ΕΝΑ Χίου, δεν αποτελούν καλό άλλοθι για τη σύσταση νέας αναπτυξιακής εταιρείας.

Η Περιφερειακή Αρχή πρότεινε τη σύσταση της νέας αυτής αναπτυξιακής εταιρείας με έδρα τη Χίο, με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Ειδικότερα, αντικείμενο της Εταιρείας θα αποτελεί:

-Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, των δήμων, άλλων φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων.

-Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της περιφέρειας, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

-Η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο». 

Η Αγ. Κυρίτση, επικεφαλής της παράταξης «Β. Αιγαίο - Γόνιμη Γραμμή», έθεσε ερωτήματα για το πόσο σύννομη είναι μια τέτοια κίνηση, τη στιγμή που ο νόμος του Καλλικράτη, υπογραμμίζει: «Οι περιφέρειες μπορούν να συνιστούν μία επιχείρηση, η οποία έχει τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλη αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία στην οποία κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου». 

Η Αγ. Κυρίτση επισημαίνει:

«Ως γνωστόν, η Περιφέρεια συμμετέχει στην ΕΝΑ Χίου ΑΕ, η οποία τελεί υπό λύση και εκκαθάριση, στην οποία κατέχει το 63% των μετοχών.

Η ΕΝΑ Χίου ΑΕ είναι ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία και εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο.

Ο όρος αναπτυξιακή αναφέρεται τόσο στο καταστατικό της  εταιρείας, όσο και στο διακριτικό της εμπορικό τίτλο.

Η δικαιολογία ότι νέα αναπτυξιακή θα έχει διαφορετικό αντικείμενο από την ΕΝΑ Χίου ΑΕ, είναι νομικά έωλη και αστήριχτη.

Ποιες είναι πραγματικά οι προθέσεις της περιφέρειας όσον αφορά τα μεγάλα θέματα της διαφάνειας, της προστασίας του δημόσιου χρήματος, της αποτελεσματικότητας των δαπανών;»

Επίσης, ετέθη και το θέμα των εργαζομένων της ΕΝΑ Χίου.

«Η περιφέρεια δεν μπορεί να δημιουργήσει νέα αναπτυξιακή εταιρεία όταν συμμετέχει σε άλλη, στην οποία κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν μπορεί δηλαδή, να δημιουργεί νέες υποχρεώσεις, όταν δεν έχει τακτοποιήσει τις υφιστάμενες, που είναι μεταξύ άλλων τα δεδουλευμένα που τους οφείλονται και οι αποζημιώσεις που πρέπει να τους καταβληθούν σε περίπτωση που απολυθούν.

Μήπως η Περιφέρεια προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να μην πληρώσει; 

Στην παρούσα φάση, το μοναδικό μέσο που είχαν οι εργαζόμενοι για να πιέσουν στην κατεύθυνση της αναβίωσης της ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ, ήταν ακριβώς  ότι, προϋπόθεση για τη δημιουργία νέας αναπτυξιακής, ήταν η ολοκλήρωση της λύσης και καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων και των δεδουλευμένων.

Με τη σύσταση της νέας αναπτυξιακής, η διασφάλιση αυτή εκλείπει.

Οι εργαζόμενοι θα βρεθούν στη θέση να κυνηγούν δικαστικά την εταιρεία, να τους πληρώσει.

Είναι ήδη κοντά στα τρία χρόνια απλήρωτοι, καθώς  βρίσκονται με άδεια άνευ αποδοχών και επιπλέον τους οφείλονται μισθοί, από την περίοδο που δούλευαν κανονικά».

Και κατέληξε: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει μία πολιτική απόφαση, λοιπόν, η οποία είναι μία: Η αναβίωση της ΕΝΑ ΑΕ».

 

ΑΤΕΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Γ. Σπιλάνης, χαρακτήρισε την εισήγηση ιδιαιτέρως ατελής, καθώς δεν υπάρχει αναφορά στις υπό εκκαθάριση αναπτυξιακές εταιρείες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Ο Γ. Σπιλάνης, εφιστά την προσοχή της Περιφερειακής Αρχής για το ότι υπάρχει έννομο συμφέρον απ' όσους θίγονται άμεσα, αλλά και από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επισήμανε ότι δεν δόθηκε η μελέτη σκοπιμότητας, πάνω στην οποία βασίζεται η νέα εταιρεία περιλαμβάνοντας τις προτάσεις για τη στελέχωσή της, για τη συνεργασία με τις άλλες δομές της περιφέρειας και το σχέδιο δράσης της.

«Ο τρόπος που λειτούργησαν στην Ελλάδα και ειδικά στην ΠΒΑ ως «μαγαζάκια πελατειακών σχέσεων και παράκαμψης των νόμιμων διαδικασιών» -τόνισε- οδήγησε σε ιδιαίτερα χαμηλή αποτελεσματικότητα και υψηλά χρέη που θα κληθούν να πληρώσουν κάποια στιγμή οι πολίτες μέσω του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, χωρίς να έχει δοθεί καμία εξήγηση, ούτε να έχουν αποδοθεί ευθύνες.

Ένας λόγος «κακοδιαχείρισης» των υπό εκκαθάριση εταιρειών ήταν το γεγονός ότι υπήρχε απόλυτη πλειοψηφία της εκάστοτε Νομαρχίας, με στόχο να υλοποιήσει το «πρόγραμμά» της χωρίς να χρειάζεται να έρχεται σε συμφωνίες και συμβιβασμούς με άλλους εταίρους. Η συμμετοχή όλων των Δήμων σε μια ενιαία αναπτυξιακή εταιρεία θα αντιμετώπιζε και θέματα συντονισμού και υποστήριξης των μικρών δήμων που δεν εξυπηρετούν οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η προτεινόμενη δομή δεν εμφανίζεται να εντάσσεται σε κάποιο αναπτυξιακό σχέδιο μαζί με τους άλλους φορείς.

Το Συμβόλαιο Ζωής με το Αιγαίο επαναλαμβάνει ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει η Περιφερειάρχης να διοικήσει την Περιφέρεια, αξιοποιώντας την πλαστή πλειοψηφία που της έδωσε ο εκλογικός νόμος, δεν προοιωνίζει θετικά αποτελέσματα για τους κατοίκους των νησιών μας».

 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η Ανταρσία στο Αιγαίο, δια του επικεφαλής της Αν. Μπάλλα, επισήμανε ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει το παράδειγμα της προηγούμενης, μεταθέτοντας το πρόβλημα στο μέλλον, ενώ εμπαίζει τους εργαζόμενους της ΕΝΑ Χίου.

Εξέφρασε τη διαφωνία του στο εγχείρημα, προτείνοντας τα παρακάτω:

«Διαφωνούμε με την ίδρυση αναπτυξιακής αλλά αν θέλετε να φτιάξετε, να αναλάβετε πρώτα τις υποχρεώσεις σας απέναντι στις παλιές αναπτυξιακές (εργαζόμενους, προμηθευτές, ταμεία κ.λπ.). Να αναβιώσετε και τις τρεις παλιές αναπτυξιακές. Να επαναπροσλάβετε άμεσα όλο το προσωπικό, και στα τρία νησιά, εφαρμόζοντας και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις (εργαζόμενοι Lesvoshop). Και τότε, αν θέλετε, συγχωνεύστε τις τρεις εταιρείες σε μία, με έδρα και τη Χίο, αρκεί να υπάρχουν εργαζόμενοι και στις τρεις ΠΕ για καλύτερο συντονισμό».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε